Die verwerking van n jeugroman na n verhoogteks teen die agtergrond van kulturele en geografiese verplasings : n gevallestudie aan die hand van Dis ek, Anna

Date
2019-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis explores the notion of intercultural and geographic adaptations within the South African youth theatre context. Initially, the study reflects on international adaptation practices, especially within the context of youth theatre. Here the focus is on the methodologies and modalities of British, American and Australian stage adaptations. Throughout the body of reasearch, it is found that there exist several approaches to adaptation, including analogy, commentary, and the so-called pluralist approach. Hereafter, the focus shifts towards youth theatre praxis and the overall trends within this milieu. Aspects such as socio-political concerns and socio-economic realities are identified as key concerns of the youth. The practical investigation is conducted at Bergriver Senior Secondary School where the novel, Dis Ek, Anna by Anchien Troskie is adapted into a youth theatre script for performance at the ATKV Youth Theatre Competition (ATKV-Tienertoneelkompetisie). The adaptation is therefore positioned and explored within this sosio-political and economic context by shifting Dis Ek, Anna culturally and geographically to Cape Afrikaans (Kaapse Afrikaans) within the the context of the school community. The eventual script, Dis Ek, Annatjie, is presented as a practical example of an adaptation for the youth theatre.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis doen ondersoek na die kwessie van interkulturele en geografiese verwerkings binne die Suid-Afrikaanse jeugteaterkonteks. Daar word eers gefokus op internasionale verwerkingspraktyk, veral binne die jeugteaterkonteks. Die klem aan die begin van die studie is op die metodologieë en modaliteite van Britse, Amerikaanse en Australiaanse teaterverwerkings. Daar word gevind dat daar sekere benaderings tot verwerking tussen die roman en die verhoog bestaan, insluitende analogie, kommentaar en die sogenaamde plurasitiese benadering. Hierná is die fokus verskuif na jeugteaterpraktyk en die algehele tendense binne hierdie milieue. Aspekte soos sosio-politieke kwessies en sosio-ekonomiese realiteite word as die kernknelpunte van die jeug identifiseer. Die praktiese ondersoek is uitgeover by Hoërskool Bergrivier Sekondêr waar die roman Dis Ek, Anna deur Anchien Troskie, verwerk is na ʼn jeugteaterteks vir optrede by die ATKV-Tienertoneelkompetisie. Die verwerkingspraktyk word gevolglik binne hierdie sosio-politieke en -ekonomiese konteks ondersoek deur Dis Ek, Anna kultureel en geografies te verplaas na Kaapse Afrikaans binne dié skoolgemeenskap. Die eindproduk, Dis Ek, Annatjie word as ʼn praktiese voorbeeld van ʼn verwerking op jeugteaterverhoog voorgehou.
Description
Thesis (MDram)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Youth theater, South African, Troskie, Anchien, 1968- -- Dis ek, Anna -- Criticism and interpretation, International adaptation practices in youth theater, UCTD
Citation