On the educational potential of happiness: an analysis of its implications for some rural farm schools in the West Coast education district

Date
2019-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT : This study explored the structural and conceptual notions underlying happiness and its concomitant link to education, in particular at rural farm schools in the West Coast District. The premise of my argument is based on the Aristotelian view, which conceptualises education as a morally informed social practice, directed towards some good that is internal to the practice itself, in order to ensure human flourishing commonly referred to as happiness. In concurrence with this notion, I argue that such an education embeds practical reasoning and compassion as two co-dependent and inseparable virtues, the inculcation of which enables learners to flourish as morally just human beings in the particular society, which they inhabit, enabling them to attain the ultimate goal of life, which is happiness. I further argue that an education informed by practical reasoning and compassion has the potential to improve the character and quality of the lives for learners attending rural farm schools.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Hierdie studie het die strukturele en konseptuele begrippe onderliggend aan geluk of ‘gelukkigheid’ (happiness) en die daarmee gepaardgaande skakel met onderwys in die besonder by landelike plaasskole in die Weskus-distrik ondersoek. Die uitgangspunt van my argument is gebaseer op die Aristoteliaanse siening wat opvoeding voorstel as ’n moreel geïnspireerde maatskaplike praktyk gerig op deugde intern aan die praktyk self om sodoende menslike ontluiking, in die algemeen bekend as geluk of ‘gelukkigheid’, te verseker. In ooreenstemming met hierdie denkrigting voer ek aan dat so ‘n onderwys praktiese beredenering en deernis as twee interafhanklike en onafskeidbare deugde insluit. Die vaslegging van hierdie twee deugde stel leerders in staat om as moreel regverdige mense in die spesifieke gemeenskap waarin hulle hulle bevind te floreer en derhalwe die hoogste doel van die lewe, naamlik geluk of ‘gelukkigheid’, te bereik. Voorts voer ek aan dat ‘n onderwys geïnspireer deur praktiese beredenering en deernis die potensiaal het om die karakter en lewensgehalte van leerders wat landelike plaasskole bywoon, te kan verbeter.
Description
Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Education -- Philosophy, Happiness in children, Happiness in adolescence, Rural schools -- South Africa -- Western Cape, Educational potential, UCTD, Moral education
Citation