A Building Information Modelling-based approach towards improving the constructability of suspended floor slabs

Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Poor coordination between designers and contractors is a regular occurrence within the Architecture, Engineering and Consulting (AEC) industry. The poor coordination often results in unpractical designs which require unnecessary extra cost and time to fix. This study aimed to reduce the occurrence of unpractical designs by investigating how Building Information Modelling (BIM) can be used as a tool to implement a constructability analysis process which analyses the constructability of suspended floor slabs and their supports. Autodesk Revit was chosen as the BIM software used for the development of the constructability analysis process because of Autodesk Revit’s increasing popularity within the South African consulting industry. The scope of the research was limited to suspended floor slabs and their supports and the inputs from contractors and consultants within the Cape Town and Stellenbosch areas of the Western Cape of South Africa. The research objectives for this study were as follows: (i) identify all the factors which affect the constructability of suspended floor slabs; (ii) determine possible constructability verifications from interviews and select verifications as examples of how a constructability analysis process could be implemented in BIM (iii) provide visual representations of the potential end-product, and (iv) develop a general guideline for the implementation of a constructability analysis process. Constructability is affected by a range of factors. These factors were analysed in terms of their compatibility within BIM. The implementable factors, along with information found from a case study and from literature, were used to derive questions for structured interviews conducted with experienced contractors. Constructability problems encountered with the construction of suspended floor slabs and their supports were identified through the interviews. The information and tacit knowledge obtained from the interviews were used to identify possible verifications which can form part of the proposed constructability analysis process. The logic behind five chosen verifications were developed and these formed part of the process of developing the constructability analysis process. Proposed representations of the five verifications were also given. A second round of interviews was conducted with experienced consultants to validate the proposed process and obtain their preferences in terms of the implementation thereof. The consultants’ inputs were used to further develop representations of how the proposed suspended floor slab constructability analysis process can be implemented. General guidelines for the implementation of a constructability analysis process aimed at any type of structural element was then developed. It was found that BIM can be used as a tool to enhance constructability during the design phase. It was also established that contractors and consultants could benefit from the proposed process and they see the need for further development thereof. This study demonstrated that the development of a process which improves constructability during the design phase can be usefull.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Swak koördinasie tussen ontwerpers en kontrakteurs gebeur gereeld in die konstruksie bedryf. Die swak koördinasie lei dikwels tot onpraktiese ontwerpe wat onnodige koste en tyd benodig om reg te stel. Hierdie studie ondersoek hoe Bou-inligtingmodellering (Engels = ‘Building Information Modelling’(BIM)) gebruik kan word as 'n instrument om 'n boubaarheids proses te implementeer wat die boubaarheid van gesuspendeerde vloerblaaie en hul ondersteunings analiseer. Die BIM-sagteware wat gebruik is, was Autodesk Revit en dit is gekies weens Autodesk Revit se toenemende gewildheid in die Suid-Afrikaanse konsultasiebedryf. Die omvang van die navorsing was beperk tot gesuspendeerde vloerblaaie en hul ondersteunings en die insette verkry van kontrakteurs en konsultante in die Kaapstad en Stellenbosch gebiede van die Wes-Kaap van Suid-Afrika. Die navorsingsdoelwitte vir hierdie studie was soos volg: (i) identifiseer al die faktore wat die boubaarheid van gesuspendeerde vloerblaaie beïnvloed; (ii) om moontlike boubaarheids verifikasies te bepaal deur onderhoude en om verifikasies te kies om te dien as voorbeelde vir hoe 'n boubaarheids proses geïmplementeer kan word in BIM; (iii) om visuele voorstellings van die potensiële eindproduk te verskaf; (iv) om algemene riglyne te ontwikkel vir die implementering van ‘n boubaarheids proses. Boubaarheid word geaffekteer deur 'n verskeidenheid van faktore. Hierdie faktore is ontleed in terme van hul moontlike implementasie binne BIM. Die implementeerbare faktore, tesame met inligting uit 'n gevallestudie en die literatuur, is gebruik om vrae op te stel vir gestruktureerde onderhoude wat met ervare kontrakteurs gevoer was. Die mikpunt van die onderhoude was die identifisering van boubaarheids probleme wat ondervind is met die konstruksie van gesuspendeerde vloerblaaie en hul ondersteunings. Die inligting en stilswyende kennis wat deur die onderhoude verkry is, is gebruik om moontlike verifikasies te identifiseer wat deel kan maak van die voorgestelde boubaarheids proses. Die logika agter vyf gekose verifikasies is ontwikkel en vorm deel van die ontwikkeling van die boubaarheids proses. Moontlike grafiese voorstellings van elke verifikasie is ook gegee. 'n Tweede rondte onderhoude is gevoer met ervare konsultante om die voorgestelde proses te valideer asook om hul voorkeure te verkry ten opsigte van die implementering daarvan. Algemene riglyne is ook ontwikkel vir die implementering van 'n boubaarheids proses wat op enige tipe strukturele elemente gebruik kan word. Daar is bevind dat BIM as 'n instrument gebruik kan word om die boubaarheid van projekte gedurende die ontwerpfase te verbeter. Daar is ook vasgestel dat kontrakteurs en konsultante voordeel kan trek uit die voorgestelde proses en dat hulle die noodsaaklikheid sien vir die ontwikkeling daarvan. Hierdie studie het die nuttigheid getoon van die ontwikkeling van ‘n proses wat boubaarheid verbeter gedurende die ontwerpfase.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Building Information Modelling (BIM), UCTD, Construction industry, Buildings -- Design and construction, Concrete slabs, Floor materials, Graphical user interfaces (Computer systems)
Citation