The synoptic redaction of Mark 13:14-23

Hombana, Mphumezi (2018-11)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research investigates the possible meaning of Mark 13:14-23 for its two synoptic interpreters, Matthew and Luke. There is consensus among Markan scholarship that Mark 13 is the most difficult passage in the entire Gospel of Mark. The focus of the study is not on what Mark intended with his discourse, but instead with how Matthew and Luke understood it. Hence, three related questions guide the research. Firstly, how was Mark 13:14-23 interpreted and utilised by Matthew? Secondly, how was Mark 13:14-23 interpreted and utilised by Luke? Thirdly, did Matthew and Luke interpret and utilise Mark 13:14-23 differently in terms of being anticipatory or descriptive regarding the events it refers to? This study proceeds from the hypothesis that a redaction-critical study of Matthew and Luke can provide an important insight into the interpretation of Mark 13:14-23. It is contextualised with a brief overview of what Markan scholars have noted as problematic in the text, but the main focus is on how Matthew and Luke understood and dealt with these problems from their own contexts, by adequately clarifying what is vague and unclear in Mark. I believe the study contributes an important insight for the understanding of Mark 13:14-23.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing ondersoek die moontlike betekenis van Markus 13:14-23 vir sy twee sinoptiese interpreteerders, Matteus en Lukas. Daar is konsensus in die geledere van kenners van Markus dat Markus 13 die moeilikste gedeelte in die hele Evangelie van Markus is. Die studie gaan egter nie oor wat Markus met sy vertellinge beoog het nie, maar oor hoe Matteus en Lukas dit verstaan het. Derhalwe rig drie verwante vrae die navorsing. Eerstens, hoe is Markus 13:14-23 deur Matteus geïnterpreteer en gebruik? Tweedens, hoe is Markus 13:14-23 deur Lukas geïnterpreteer en gebruik? Derdens, het Matteus en Lukas Markus 13:14-23 verskillend verstaan in terme van of dit antisiperend of beskrywend na die betrokke gebeure verwys? Die studie se vertrekpunt is die hipotese dat ʼn redaksioneel-kritiese ondersoek van Matteus en Lukas belangrike insigte kan bied vir die interpretasie van Markus 13:14-23. Dit word gekonteksualiseer met ‘n kort oorsig van wat Markus-kenners as problematies in die teks, beskou. Maar die hoof-fokus is op hoe Matteus en Lukas vanuit hul kontekste hierdie probleme verstaan en aangespreek het, deur bv. uit te brei oor of te verander aan dit wat volgens hulle vaag en onduidelik was. Ek glo die studie bied belangrike insigte vir die verstaan van Markus 13:14-23.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/104890
This item appears in the following collections: