ITEM VIEW

Die skending van die menswaardigheid van ouer bruin staatspensioenarisse

dc.contributor.authorCarnow, Jacobus Johannesen_ZA
dc.contributor.authorThesnaar, C. H.en_ZA
dc.date.accessioned2018-07-17T14:10:24Z
dc.date.available2018-07-17T14:10:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCarnow, J. J. & Thesnaar, C. H. 2017. Die skending van die menswaardigheid van ouer bruin staatspensioenarisse. LitNet Akademies, 14(3):489-513.
dc.identifier.issn1995-5928 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/104154
dc.descriptionCITATION: Carnow, J. J. & Thesnaar, C. H. 2017. Die skending van die menswaardigheid van ouer bruin staatspensioenarisse. LitNet Akademies, 14(3):489-513.en_ZA
dc.descriptionThe original publication is available at https://www.litnet.co.za
dc.description.abstractIn hierdie bydrae word die sosio-ekonomiese situasie van bruin ouer persone teologies-pastoraal vertolk om te probeer vasstel of hierdie situasie hul menswaardigheid skend. Vir hierdie doel is ’n teologiese teorie van menswaardigheid benut. Die konsep van menseregte wat in diens staan van die beskerming van menswaardigheid word aangewend om die skending van menswaardigheid te bepaal. Die navorsing vir hierdie bydrae is deur middel van die fokusgroepmetodologie gedoen. In ’n bespreking van kern sosio-ekonomiese temas is bevind dat die menswaardigheid van hierdie groep ouer persone oor hulle hele lewensduur geskend is en steeds word. ’n Teologies-pastorale sorgstrategie word voorgestel om hierdie ouer persone in die bevestiging van hul menswaardigheid te bedien. Die teoretiese raamwerk waarbinne hierdie navorsing geskied, is die unieke teologiese konsep van eskatologie, wat nie net dui op die eindtyd nie, maar ook ’n aanduiding is van die essensie van die nuwe wese van mense in Christus.en_ZA
dc.description.abstractThis article endeavours to use empirical investigation in interpreting the socio-economic situation of coloured state pensioners to determine whether their human dignity is violated by their socio-economic situation. These older people are members of the Redeemed African Methodist Church. The relevance and importance of this article lies in demonstrating that the quality of life and the well-being of people are existentially determined by the extent to which their human dignity is acknowledged. The main purpose of the article is to present a theological-pastoral care strategy to assist them in the affirmation of their dignity when it is violated by their socio-economic situation.
dc.format.extent25 pages
dc.language.isoaf_ZAen_ZA
dc.publisherLitNet
dc.subjectOlder people -- South Africaen_ZA
dc.subjectDignity -- Religious aspectsen_ZA
dc.subjectHuman rightsen_ZA
dc.subjectCivil service pensioners -- South Africaen_ZA
dc.subjectColored people (South Africa)en_ZA
dc.titleDie skending van die menswaardigheid van ouer bruin staatspensioenarisseaf_ZA
dc.title.alternativeAn investigation concerning the human dignity of brown state pensionersen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's version
dc.rights.holderAuthors retain copyright


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW