Profiling doctoral graduates at Stellenbosch University (from 2010-2015) : understanding their role in knowledge creation and regional innovation

Date
2018-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: South Africa, as an emerging economy, faces many economic, social and environmental challenges. These challenges are exacerbated by the apartheid legacy of inequality and racial discrimination. Education has been viewed by many scholars as a powerful mechanism to improve inequality and advance South Africa’s role in the global knowledge economy – this is especially true for doctoral graduates, the apex-output of the academic project. It is understood that doctoral graduates are highly-skilled producers of knowledge and innovation, as indicated by the National Development Plan’s call for 5000 doctoral graduates per year by 2030. Doctoral graduates’ impact on knowledge creation and innovation may result in socio-economic benefits for the country. This study aims to articulate the role of doctoral graduates in the creation of new knowledge and its contribution to improving regional innovation potential. The study focuses on doctoral graduates at Stellenbosch University (from 2010-2015). An email-based survey was conducted and used in combination with institutional data to profile these doctoral graduates and understand their knowledge creation and innovation ‘footprints’ by unpacking their demographic, socio-economic and educational characteristics. In conclusion, recent doctoral graduates are producing. Key findings show that inequality persists in Stellenbosch University’s doctoral output since only 6% of all graduates were Black South Africans. It also shows that obtaining a doctoral degree qualification took on average about 20 years after completion of matric. In addition, knowledge creation and regional innovation is a core performance area for graduates contributing 3+ units of research outputs after graduation.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika, as 'n opkomende ekonomie, staar baie ekonomiese, sosiale en omgewingsprobleme in die gesig. Hierdie uitdagings word vererger deur die apartheid-regering se erfenis van ongelykheid en rassediskriminasie. Onderwys is uitgewys deur baie geleerdes as 'n kragtige meganisme om ongelykheid te verbeter asook om die rol van Suid-Afrika te bevorder in belang van die globale kennis-ekonomie. Dit is veral die geval vir doktorale gegradueerdes, die toppunt-opbrengs van die akademiese projek. Na wat verneem word, is doktorale gegradueerdes hoogs-geskoolde produsente van kennis en bronne van innovasie, soos aangedui deur die die Nasionale Ontwikkelingsplan wat n teiken stel vir 5000 doktorale gegradueerdes per jaar teen 2030. Hul impak op kennis-skepping en innovasie kan lei tot sosioekonomiese voordele vir die land. Hierdie studie het ten doel om die rol van doktorale gegradueerdes te ontleed, met fokus op die skepping van nuwe kennis en hul bydrae tot die verbetering van plaaslike potensiaal ten opsigte van innovasie. Die studie fokus op doktorale gegradueerdes aan die Universiteit van Stellenbosch tussen 2010-2015. Die studie gebruik’n epos-gebaseerde opname in kombinasie met institusionele data om hierdie doktorale gegradueerdes te profiel met die doel om bydrae ten opsigte van kennis skepping en innovasie te ontleed, deur hul demografiese, sosio-ekonomiese en opvoedkundige eienskappe te analiseer. Sleutelbevindings toon dat ongelykheid voortduur in die Universiteit Stellenbosch se doktorale uitsette aangesien slegs 6% van alle gegradueerdes swart Suid-Afrikaners was. Dit toon ook dat dit gemiddeld sowat 20 jaar neem na matriek om met n doktorale graad te slaag. Kennisskepping en streeksinnovasie is 'n hoof tema vir gegradueerdes wat 3+ eenhede van navorsingsuitsette na gradeplegtigheid bygedra het.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University 2018.
Keywords
Doctor of philosophy degree -- South Africa, Universities and colleges -- South Africa -- Graduate work, Education, Higher -- Economic aspects -- South Africa, Universities and colleges -- Economic aspects, Regional economics, UCTD
Citation