Reversing time: The effects of mirror reading and writing exercises on the mental timeline

Date
2018-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study assessed the influence of experience and embodied cognition on the mental timeline through investigating the effect of exposure to reversed orthography reading and writing exercises. The main research question of this study is “What effect does exposure to reversed orthography have on the mental timeline?”, which is divided into two further questions: “What effect does exposure to reversed orthography reading exercises have on the mental timeline?” and “What effect does exposure to reversed orthography writing exercises have on the mental timeline?”. This study consisted of a total of 257 English/Afrikaans participants, divided across six reading or writing conditions. These conditions were studied in five comparisons, which each assessed the effect of orthography on the mental timeline under different circumstances. The results of this study firstly replicate and expand on previous research that has shown that exposure to reversed orthography reading has an effect on the mental timeline. Further, the study found that exposure to standard orthography reading/writing following reversed orthography reading/writing can have a reverse priming effect on the mental timeline. Another finding of this study was that exposure to reversed orthography writing does not appear to have an effect on the mental timeline. A final comparison isolated writing as the cause of this lack of effect.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het die invloed van ervarings en beliggaamde kognisie op die verstandelike tydlyn evalueer deur die effek van blootstelling aan omgekeerde ortografiese lees- en skryfoefeninge te ondersoek. Die hoofnavorsingsvraag van hierdie studie is: "Hoe affekteer blootstelling aan omgekeerde ortografie die geestelike tydlyn?", wat in twee verdere vrae verdeel word: "Hoe affekteer blootstelling aan omgekeerde ortografiese leesoefeninge die geestelike tydlyn?" en "Hoe affekteer blootstelling aan omgekeerde ortografiese skryfoefeninge die geestelike tydlyn?". Hierdie studie het uit 'n totaal van 257 Engelse / Afrikaanse deelnemers bestaan, wat verdeel is tussen ses lees- of skryfstoestande. Hierdie toestande is in vyf vergelykings bestudeer, wat die invloed van ortografie op die geestelike tydlyn onder verskillende omstandighede evalueer het. Eerstens, die resultate van hierdie studie herhaal en brei uit op vorige navorsing wat bewys het dat blootstelling aan omgekeerde ortografiese leeswerk 'n effek op die geestelike tydlyn het. Hierdie studie het verder bevind dat blootstelling aan standaard ortografiese lees / skryf na aanleiding van omgekeerde ortografie lees / skryf 'n omgekeerde aanwakerings effek op die geestelike tydlyn kan hê. Nog 'n bevinding van hierdie studie was dat blootstelling aan omgekeerde ortografiese skryfwerk nie 'n effek op die geestelike tydlyn het nie. 'n Finale vergelyking het bevind dat geïsoleerde skryf die oorsaak van hierdie effekloosheid is.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Time perception, Language and languages -- Orthography and spelling -- Ability testing, Mental timeline -- Orthography and spelling -- Ability testing, UCTD, Mirror-writing
Citation