The purpose and functionality of legislation regarding skills development within the formal sector viewed against the background of the historical causes of the skills deficit in South Africa

Van Zyl, Jeanne (2018-03)

Thesis (LLM)--Stellenbosch Univeristy, 2018.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: More than 20 years after South Africa’s democratic transition, and amid slow economic growth, the government faces increasing political pressure to demonstrate progress on socio-economic transformation. Skills development is viewed as an essential tool to redress socio-economic inequalities that resulted from pre-1994 discriminatory legislation. However, despite the existence of a comprehensive skills development policy, improvements in this sphere have been inadequate to address these concerns. This study aims to show that one of the reasons for the slow progress is the fact that the legislative framework does not facilitate an inclusive broad-based skills development approach since it de facto excludes many low skilled vulnerable employees, who are arguably most in need of assistance. In this study, recommendations are made to broaden the reach of the legislative framework while keeping supportive institutions intact. It is argued that the significance of skills development, underscored by the Constitution and public international law, supports the recognition of skills development as a basic condition of employment.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Meer as 20 jaar na Suid-Afrika se oorgang na demokrasie, en te midde van stadige ekonomiese groei, staar die regering toenemende politieke druk om vordering met sosio-ekonomiese transformasie te maak, in die gesig. Vaardigheidsontwikkeling word beskou as ʼn noodsaaklike instrument om sosio-ekonomiese ongelykhede, wat voortspruit uit diskriminerende wetgewing voor 1994, reg te stel. Ten spyte daarvan dat ʼn omvattende vaardigheidsontwikkelingsbeleid bestaan, is vordering op hierdie gebied egter onvoldoende om hierdie probleme aan te spreek. Hierdie studie het ten doel om aan te toon dat een van die redes vir die stadige vordering die feit is dat die wetgewende raamwerk nie ʼn inklusiewe breë vaardigheidsontwikkelingsbenadering fasiliteer nie, aangesien dit in werklikheid baie lae geskoolde, kwesbare werknemers uitsluit, wat waarskynlik hulp die meeste benodig. In hierdie studie word aanbevelings gemaak om die omvang van die wetgewende raamwerk te verbreed, en terselfdertyd ondersteunende instansies ongeskonde te laat. Daar word geargumenteer dat die belang van vaardigheidsontwikkeling, ondersteun deur die Grondwet en openbare internasionale reg, die erkenning van vaardigheidsontwikkeling as 'n basiese voorwaarde van indiensneming begrond.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/103770
This item appears in the following collections: