Social work services provided by Non-Profit Organisations to adult methamphetamine users: An ecological perspective

Carelse, Shernaaz Zena (2018-03)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Substance abuse is a universal challenge which places strain on the demand for a country’s social welfare resources. In South Africa – one of the countries with the highest number of methamphetamine (MA) users in the world – the demand for substance abuse services has increased rapidly in the past 20 years. Using the framework of ecological systems theory, the study’s main aim was to gain an understanding of the nature, scope and utilisation of social work services that non-profit organisations (NPOs) provide to adult MA users, in order to make informed recommendations in line with current policy directives to NPOs in the Cape metropolitan area. A qualitative case study approach was used together with an exploratory and descriptive case study design. Semi-structured individual interviews were conducted with 10 service providers and 10 service users The eight-step approach to thematic data analysis by Tesch (in Creswell, 1994) was used in combination with Atlas Ti. Key findings were that social workers, ministers and ex-addicts play significant roles in intervention by providing on-going guidance and support. However, collaboration is urgently required between governmental policymakers, NPOs and private organisations to address the scourge of MA abuse.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dwelmmisbruik is 'n universele uitdaging wat die vraag na 'n land se maatskaplike welsynsbronne benadeel. In Suid-Afrika – een van die lande met die grootste aantal gebruikers van metamfetamien (MA) in die wêreld – het die vraag na dwelmmisbruikdienste die afgelope 20 jaar vinnig toegeneem. Met behulp van die raamwerk van ekologiese sisteem teorie, was die doel van die studie om begrip te verkry van die aard, omvang en benutting van maatskaplike werkdienste wat nie-winsgewende organisasies (NROs) aan volwasse MA-gebruikers bied, om ingeligte aanbevelings in lyn te bring met huidige beleidsriglyne, aan (NROs) in die Kaapse metropolitaanse gebied. 'n Kwalitatiewe gevallestudie-benadering is gebruik tesame met 'n verkennende en beskrywende gevallestudie-ontwerp. Semi-gestruktureerde individuele onderhoude is uitgevoer met 10 diensverskaffers en 10 diensgebruikers. Die agt-stap benadering tot tematiese data-analise is deur Tesch (in Creswell, 1994) aangewend in kombinasie met Atlas Ti. Belangrike bevindings was dat maatskaplike werkers, predikante en oud-verslaafdes ‘n belangrike rol speel met intervensie deur deurlopende leiding en ondersteuning te bied. Daar is egter dringend samewerking tussen regeringspolitici, NROs en private organisasies nodig om die plaag van MA-misbruik aan te spreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/103339
This item appears in the following collections: