Collaboration and organisation : a case study of competing values framework in public service organisations

Mahura, Mojaki Herbert (2018-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : The objective of the research was to determine the extent to which a public service department in the Free State Province exhibits pockets of agile collaboration as praxis. This was done against the supposition that public service organisations are normally characterised by inflexibility, rigidity and formalism. In the knowledge economy, such organisations do not achieve their objectives. Chapter 1 focuses on the research question and rationale. It further centres on the theoretical framework and methodology employed in the study and the significance of undertaking the study. Chapter 2 gives an overview of the theoretical aspects of collaboration. The chapter further covers definitions of concepts that are central to the research topic. Chapter 3 offers an extensive introduction of the Competing Values Framework (CVF). It deals with the origins of the framework, its composition and its applicability in the study of organisations. Chapter 4 presents the case study. It also outlines the instrument design process using the CVF as the basis thereof. Chapter 5 reports on the results of the research based on the analyses conducted on the data collected. Chapter 6 presents the findings and conclusions emanating from the research. It sets out to demonstrate the connections between theory and practice, and concludes by proposing recommendations for further research.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Die doel van die navorsing was om te bepaal tot watter mate ‘n staatsdepartement in die Vrystaat provinsie ‘agile’ samewerkingspraktyke nakom. Die aanname is dat staatsdiensorganisasies normaalweg gekenmerk word deur onbuigsaamheid, rigiditeit en formalisme. In die era van die kennis-ekonomie kan sodanige organisasies nie effektief funksioneer nie. Hoofstuk 1 beskryf die navorsingsvraag en die rasionaal daarvoor. Dit handel ook oor die teoretiese raamwerk, metodologie en die betekenis van die studie. Hoofstuk 2 gee ‘n oorsig oor die begrip “samewerking” en dek definisies wat van nut is vir die navorsing in die tesis. Hoofstuk 3 behandel die Competing Values Framework (CVF) in besonderhede. Dit beskryf die oorsprong van die teorie, die inhoud en ook sommige gebruike daarvan in ander studies. Hoofstuk 4 sit die gevallestudie uiteen, nadat die ontwerp van die navorsingsinstrument verduidelik is. Hoofstuk 5 rapporteer die resultate van die gevallestudie. Hoofstuk 6 bespreek die konklusies wat gemaak is op grond van die data.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/103277
This item appears in the following collections: