Monolingual and bilingual learners' dictionaries

Gouws, Rufus H. (2004)

CITATION: Gouws, R. H. 2004. Monolingual and bilingual learners' dictionaries. Lexikos, 14:264-274, doi:10.5788/14-0-693.

The original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za

Article

When deciding on the best learners' dictionary for a specific user and a specific situation of usage one often has to make a choice between a monolingual and a bilingual learners' dictionary. This article discusses some aspects of the user-driven approach so prevalent in modern-day lexicographic thought, focuses broadly on dictionary typology and takes a closer look at monolingual and bilingual learners' dictionaries. Some problems users experience when learning a new language, e.g. language distortion and problems related to the phenomenon of false friends, especially in closely related languages, are mentioned. It is indicated that a typological hybrid dictionary could assist certain users. The importance of an unambiguous identification of the relevant lexicographic functions is emphasised and the notions of function condensation and function merging are introduced. It is shown that the typological choice should be determined by a function-based approach to dictionary usage.

Eentalige en tweetalige aanleerderwoordeboeke. Wanneerbesluit moet word oor die beste aanleerderwoordeboek vir 'n spesifieke gebruiker en 'n spesifiekegebruiksituasie moet daar dikwels gekies word tussen 'n eentalige en 'n tweetalige aanleerderwoordeboek.Hierdie artikel bespreek bepaalde aspekte van die gebruikersgedrewe benaderingwat kenmerkend is van die moderne leksikografiese denke, fokus breedweg op woordeboektipologieen gee in meer besonderhede aandag aan sekere aspekte van eentalige en tweetalige aanleerderwoordeboeke.Bepaalde probleme wat gebruikers ervaar by die aanleer van 'n vreemde taal,bv. taalversteuring en probleme verwant aan die verskynsel van valse vriende, veral in nou verwantetale, kry aandag. Daar word aangedui dat 'n tipologiese hibriede woordeboek van waardekan wees vir sekere gebruikers. Die belang van 'n ondubbelsinnige vasstelling van die tersaaklikewoordeboekfunksies word beklemtoon en die begrippe funksieverdigting en funksiesamesmeltingword aan die orde gestel. Daar word aangetoon dat die tipologiese keuse bepaal moet word deur 'nfunksie-gebaseerde benadering tot woordeboekgebruik.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/10241
This item appears in the following collections: