Framework for identifying the most likely successful underprivileged tertiary study bursary applicants

Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Southern African Institute for Industrial Engineering
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this paper, a decision support system framework is proposed that may be used to assist a tertiary bursary provider during the process of allocating bursaries to prospective students. The system identifies those in an initial pool of applicants who are expected to be successful tertiary students, to facilitate final selection from a shortlist of candidates. The working of the system is based on various classification models for predicting whether bursary applicants will be successful in their respective tertiary studies. These model predictions are then combined in a weighted fashion to produce a final prediction for each student. In addition, a multi-criteria decision analysis method is used to assign each of the applicants to a ranking level. In this way, the system suggests both a predicted outcome for each candidate and a ranking according to which candidates may be compared. The practical working of the system is demonstrated in the context of real data provided by an industry partner, and the success rate of the system’s recommendations is compared with that of the industry partner.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie artikel word ’n raamwerk vir ’n besluitsteunstelsel daargestel wat gebruik kan word om ’n tersiêre beursvoorsiener gedurende die beurstekenningsproses aan voornemende studente by te staan. Die stelsel identifiseer aansoekers uit ’n aanvanklike poel vir wie daar ’n verwagting bestaan dat hulle suksesvolle tersiêre studente sal wees, om sodoende die finale seleksieproses uit ’n kortlys te fasiliteer. Die werking van die stelsel berus op verskeie klassifikasiemodelle vir die voorspelling van sukses van aansoekers tydens hul voorgenome tersiêre studies. Hierdie modelvoorspellings word dan op ’n geweegde wyse gekombineer om ’n oorkoepelende voorspelling vir elke student daar te stel. Daar word ook van ’n multi-kriteria besluitnemingsmetode gebruik gemaak om elkeen van die aansoekers aan ’n rangorde vlak toe te ken. Op hierdie wyse lewer die stelsel beide ’n voorspelling aangaande die verwagte sukses van elke kandidaat en ’n ranglys waarvolgens kandidate met mekaar vergelyk AFRIKAANSE OPSOMMING: kan word. Die praktiese werkbaarheid van die stelsel word aan die hand van werklike data wat deur ’n industrie-vennoot verskaf is, gedemonstreer, en die sukseskoers van die stelsel se aanbevelings word met dié van die industrie-vennoot vergelyk.
Description
CITATION: Steynberg, R., Lotter, D. & Van Vuuren, J. H. 2017. Framework for identifying the most likely successful underprivileged tertiary study bursary applicants. South African Journal of Industrial Engineering, 28(2):59-77, doi:10.7166/28-2-1695.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Decision support systems, Industrial engineering, Telematics, National Merit Scholarship Qualifying Test, Scholarships -- Colleges and Universities
Citation
Steynberg, R., Lotter, D. & Van Vuuren, J. H. 2017. Framework for identifying the most likely successful underprivileged tertiary study bursary applicants. South African Journal of Industrial Engineering, 28(2):59-77, doi:10.7166/28-2-1695