ITEM VIEW

Scheduling strategies to improve quality of service for heterogeneous data over resource constrained wireless mesh networks

dc.contributor.advisorEngelbrecht, H. A.en_ZA
dc.contributor.advisorWolhuter, Riaanen_ZA
dc.contributor.authorSheikh, Sajid Mubashiren_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Electrical and Electronic Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2017-02-21T09:18:49Z
dc.date.accessioned2017-03-29T12:22:16Z
dc.date.available2017-02-21T09:18:49Z
dc.date.available2017-03-29T12:22:16Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/101222
dc.descriptionThesis (PhD)--Stellenbosch University, 2017.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Cost and bandwidth plays a major role in many telemetry and Internet of Things (IoT) application network implementations. Wireless Mesh Networks (WMNs) based on singleradio single-channel (SRSC) networks will likely attract more deployments if the required quality of service (QoS) can be provided. Carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) is more widely used in WMNs where access to the network is decentralized and each node makes its own decision on when to access the channel. CSMA/ CA in WMNs faces an increase in packet loss and contention with an increase in the number of hops to reach the destination, compared to nodes that are closer to the destination, resulting in an increase in collisions and wastage of bandwidth as the packets have to be re-transmitted. The distributed coordination function (DCF) approach does not provide data differentiated priority services, while the enhanced distributed channel access (EDCA) method was mainly designed for delay sensitive non-elastic applications to provide differentiated services. With EDCA, an unfairness problem exists, where higher priority data can starve low priority data under high load scenarios while EDCA performs poorly in multi-hop networks. This dissertation focuses on improving QoS by reducing packet loss, reducing collisions and improving fairness to prevent starvation in low cost SRSC WMNs. This research hypothesizes that these problems can be addressed by first selecting a packet for transmission and then performing the channel contention by removing the internal contention mechanism. It also asserts that the queue selection mechanism plays a critical role in the achievable QoS. The research also hypothesizes that hybrid configured network layouts using DCF can improve performance. Hybrid and homogeneous configured network layout strategies have been investigated to support the research. Five medium access control (MAC) layer schedule before contention (SBC) mechanisms have been developed, namely adaptive weighted round robin (AWRR), roulette wheel sampling (RWS), RWSAGE, congestion control and fairness scheduling strategies (CCFS) and queue load control priority (QLCP). The performance of these strategies is compared to EDCA and DCF networks through simulations. It was found that the CCFS mechanism tends to starve lower priority data under heavy loads and performs poorly. RWS-AGE showed the least packet loss in homogeneous configured network layouts. A random weighted selection strategy with an age counter performs better than a weighted round robin strategy. If the lower priority data are not starved, it helps to lower packet loss as they use larger CW ranges for the back-off. An important ingredient in reducing packet loss in hybrid con gured network layouts is by using DCF as it has a larger CW range and also reduces collisions. To further verify that RWS-AGE reduces packet loss, the strategy was implemented on the FIT-IoT Lab test bed and its performance was veri ed. A novel analytical model for the end-to-end delay for SBC strategies following Markovian theory has been developed. The results from this research support the initial hypotheses and provide important guidelines for network implementation in resource constrained WMNs carrying heterogeneous elastic traffic for a variety of applications.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Koste en bandwydte speel 'n belangrike rol in baie telemetrie-, asook Internet van die Dinge (IoT) netwerke. Enkelkanaal multihopradionetwerke (WMNs) sal waarskynlik wyer toegepas word as die vereiste kwaliteit van diens (QoS) verseker kan word. Kontensievermydingstrategie (CSMA/CA) word algemeen gebruik in hierdie tipe netwerk, waar elke node self beding vir toegang tot die netwerk. Waar bandwydte beperk is, soos algemeen die geval in meer landelike toepassings, gee hierdie strategie aanleiding tot aansienlike toename in pakkieverlies en gevolglike onderbenutting van bandwydte. Subnodes nader aan die eindnode, kry tipies beter diens as ander verder weg. Geprioritiseerde diens word nie ondersteun deur die verspreide koördinasiefunksie (DCF) benadering nie en die verbeterde verspreide kanaaltoegangsmetode (EDCA) is hoofsaaklik ontwerp vir stelsels sensitief vir vertraging en die voorsiening van gedifferensieerde dienste. EDCA vertoon ook 'n onregverdigheidsprobleem, waar hoër-prioriteit data die vloei van laer-prioriteit data feitlik heeltemal kan stop by hoë beladings. EDCA vertoon ook swak in multihop netwerke. Hierdie verhandeling fokus op die verbetering van QoS deur vermindering van pakkieverlies, die vermindering van botsings en die verbetering van regverdigheid en deurset in laekoste enkelkanaal WMNs. Hierdie navorsing toets die hipotese dat probleme verminder kan word deur aanvanklike pakkiekeuse en dan meer doeltreffende oordrag deur verwydering van die interne kontensiemeganisme. Die proefskrif ondersoek ook dat die tou-seleksiemeganisme 'n kritieke rol speel t.o.v. die haalbare QoS. Die navorsing bepaal verder of hibriede netwerkuitlegte tesame met DCF, werkverrigting kan verbeter. Hibriede- en homogene netwerke is in hierdie proses ondersoek. Vyf meganismes vir skedulering voor toegang (SBC) tot die kommunikasielaag (MAC), is ontwikkel. Hulle is die geweegde rondomtalie- (AWRR), roulettewiel monstermetode- (RWS), twee metodes vir vloeibeheer en regverdigheidverbetering- (CCFS en RWS-AGE) en tou-prioriteitsbeheer (QLCP). Die werkverrigting van hierdie strategieë is uitvoerig d.m.v. simulasie vergelyk met EDCA en DCF. Daar is bevind dat die CCFS meganisme geneig is om laer-prioriteit data ernstig te benadeel, met algemene swak werkverrigting onder hoë belading. RWS-AGE het die minste pakkieverlies getoon in homogene netwerke. 'n Ewekansige geweegde seleksiestrategie met ouderdomsteller vaar beter as 'n geweegde rondomtalie strategie. As die laer-prioriteit data nie so drasties beperk word nie, verminder dit pakkieverlies, omdat hulle ân groter kontensievenster gebruik. Die toepas van DCF is 'n belangrike aspek om pakkieverlies te verminder in hibriede netwerke, aangesien dit 'n groter kontensievenster het en ook botsings verminder. Om verder te bevestig dat RWS-AGE pakkieverlies verminder, is die strategie geïmplementeer op die Inria FIT-IOT Lab toetsbed en die werkverrigting geverifieer. Verder is 'n nuwe analitiese model, wat berus op 'n Markov benadering, ontwikkel vir die end-tot-end vertraging in enkelkanaal multihop radionetwerke. Die resultate van hierdie navorsing ondersteun die aanvanklike hipotese en verskaf belangrike riglyne vir netwerkimplementering in toepassings onderhewig aan netwerkbeperkings.af_ZA
dc.format.extent162 pages : illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectElectronic data processing -- Schedulingen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectTelemetering transmittersen_ZA
dc.subjectWireless sensor networksen_ZA
dc.subjectHeterogeneous computingen_ZA
dc.subjectQuality of service (Computer networks)en_ZA
dc.titleScheduling strategies to improve quality of service for heterogeneous data over resource constrained wireless mesh networksen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW