Application of reliability analysis for performance assessments in railway infrastructure asset management

Zhuwaki, Nigel Tatenda (2017-03)

Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2017.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Reliable railway infrastructure systems guarantee the safety of operations and the availability of train services. With an increase in mobility demands, it is increasingly becoming a challenge to deliver railway infrastructure systems with a sustainable functionality that meets the various dependability attributes such as reliability, availability, and maintainability. Decisions related to infrastructure asset management in the railway industry focus on the maintenance, enhancement, and renewal of assets. This is to ensure that the infrastructure assets meet the required level of dependability and quality of service at the lowest life cycle costs. The success of these decisions depends on the effective management of individual assets over their lifetime from the perspective of a whole systems approach. A whole systems approach offers greater advantages over the traditional silo approach which lacks integration and coordination in the maintenance and management of complex cross-functional multi-asset systems. Reliability, when applied to infrastructure asset management, is a mathematical concept associated with dependability in which engineering knowledge is applied to identify and reduce the likelihood or frequency of failures within a system. In addition, it enables a systematic analysis to be performed at various levels of the railway network to quantify the various dependability attributes of individual infrastructure assets and their impact on the overall performance of the infrastructure system. The objective of this study is to develop a scientific approach to model and evaluate the reliability performance of railway infrastructure systems. This paper presents the development and application of a holistic reliability model for multi-asset systems that can facilitate and improve infrastructure maintenance management processes in railway environments. The model is applied and validated using a practical case study in the context of the Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA). The case study applied to PRASA`s Metrorail network concluded that a holistic performance assessment method using reliability analysis can assist in improving the maintenance and management of railway infrastructure assets to guarantee high quality of service.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Spoorweg infrastruktuurstelsels waarborg die veiligheid van werksaamhede/bedrywighede asook die beskikbaarheid van treindienste. Met ’n toename in mobiliteitsvereistes raak dit ‘n al groter problem/uitdaging om spoorweg infrastruktuur met ‘n volhoubaarhieds-funksionaliteit te lewer wat die verskeie afhanklikheidskenmerke, soos betroubaarheid, beskikbaarheid en onderhoudbaarheid. Besluite rakende infrastruktuur batebestuur in die spoorweg-industrie fokus op instandhouding, versterking en vernuwing van bates. Dit is om te verseker dat die infrastruktuur se bates die vereiste vlak van betroubaarheid en kwaliteitsdiens by die laagste moontlike lewensikluskostes handhaaf. Die sukses van hierdie besluite hang af van die effektiewe bestuur van individuele bates tydens hulle leeftyd van die perspektief van die volledige stelsel-aanslag. ’n Volledige stelsel-aanslag bied groter voordele in vergelyking met die tradisionele silo-aanslag waar integriteit en koördinasie ontbreek in die onderhoud en bestuur van komplekse kruis-funksionele multi-bate stelsels. Daarby is dit moontlik om ’n sistemiese analise uit te voer by verskillende vlakke van die spoornetwerk om die verskillende betroubaarheidseienskappe van die individuele infrastruktuur bates en hulle impak op die algehele werksverrigting van die infrastruktuurstelsel te kwantifiseer. Waar dit infrastruktuur batebestuur aangaan, is betroubaarheid ’n wiskundige konsep wat geassosieer word met betroubaarheid in die ingenieurskennis wat toegepas word om die waarksynlikheid en frekwensie van falings binne die stelsel te identifiseer en te verminder. Die doel van hierdie tesis is om ’n wetenskaplike benadering te ontwikkel om die betroubaarheidsnakoming van die spoorweg-infrastruktuurstelsels te modelleer en te evalueer. Hierdie tesis stel die ontwikkeling en toepassing van ’n holistiese betroubaarheidsmodel voor vir ’n multi-bate stelsel wat die infrastruktuur instandhoudingsbestuurprosesse in spoorweg-omgewings kan fasiliteer en verbeter. Die model word toegepas en geldig verklaar deur gebruik te maak van ’n praktiese gevallestudie in die konteks van Passasier Spoor Agentskap van Suid-Afrika (Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA)). Die gevallestudie wat toegepas is op PRASA se Metrorail netwerk het tot die gevolgtrekking gekom dat ’n holistiese werksverrigting assesseringsmetode nodig is wat betroubaarheidsanalises gebruik wat kan bydra tot die verbetering van die instandhouding en bestuur van spoorweg-infrastruktuurbates om hoë kwaliteit diens te verseker.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/101093
This item appears in the following collections: