Text detection in natural images using convolutional neural networks

Date
2017-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT : In this study we attempt to solve the problem of text detection in natural images. This requires us to identify regions in a natural image that contain text. Possible applications range from assistive technology, human computer interaction and context extraction. Although humans find the task almost trivial, large variations in colour, font, size and orientation must be accounted for, and text shares many features and structures with other objects that cause complications when attempting to automate a solution. We train multiple convolutional neural networks in an attempt to solve this problem. We chose convolutional neural networks both because they have already displayed potential in the context of text recognition, and to better understand how they operate. A sliding window approach is taken, where smaller regions of a full image are classified separately before the results are combined to identify text regions in the full image. Due to an insufficient number of annotated natural training images, we create a supplementary synthetic dataset. Using the synthetic data as a starting point we train networks of different structures, after which the same networks are finetuned on smaller natural datasets. Networks first trained on the synthetic data outperform networks trained solely on the smaller natural datasets, regardless of structure complexity. This is likely due to an inability to identify relevant features from a limited number of training examples. Our experiments further show that a larger network structure is required for generalization, and that smaller datasets are prone to overfitting. We apply our best performing trained network to the task of detecting text in full images, by extracting and classifying regions in an image using a sliding window. Image pyramids are also implemented to allow for greater variance in the size of text that can be detected. We find, however, that implementing image pyramids only slightly improves the accuracy over a single image, likely due to the fact that some scale variation was already present in the network’s training set. Ultimately, we find that convolutional neural networks show promise for the task of text detection in natural images. We also find that training a network on synthetic data and finetuning it on natural data improves the overall accuracy.
AFRIKAANSE OPSOMMING : In hierdie studie poog ons om teks in natuurlike beelde op te spoor. Die probleem vereis die identifisering van areas in ’n natuurlike beeld wat teks bevat. Moontlike toepassings sluit in ondersteuningstegnologie, mens-rekenaar interaksie en die onttrekking van konteks. Alhoewel ’n mens die taak baie maklik mag vind, moet variasies in kleur, lettertipe, grootte en oriëntasie in ag geneem word. Teks deel ook sekere kenmerke met ander beeldstrukture, wat die outomatisering van ’n oplossing verder kompliseer. Ons poog om die probleem op te los deur verskeie konvolusie-netwerke vir die taak af te rig. Ons het besluit op hierdie soort neurale netwerke, aangesien hulle alreeds potensiaal in die konteks van teksherkenning getoon het, en ook om ’n beter begrip te ontwikkel oor hoe hulle werk. Ons onttrek kleiner vensters uit die beeld, klassifiseer elkeen afsonderlik, en kombineer dan die klassifikasies om areas van teks in die volle beeld te identifiseer. Vanweë ’n tekort aan geannoteerde data skep ons ’n aanvullende datastel van sintetiese beelde. Deur die sintetiese beelde as beginpunt te gebruik, rig ons verskeie netwerke met verskillende strukture af, waarna ons die netwerke met behulp van natuurlike data verfyn. Netwerke wat eers op sintetiese data afgerig is vaar beter as dié wat slegs op natuurlike data afgerig is, ongeag netwerkstruktuur. Dit is moontlik te danke aan die feit dat ’n netwerk nie relevante kenmerke van teks uit min data kan identifiseer nie. Dit blyk verder uit ons eksperimente dat groter netwerkstrukture nodig is vir beter veralgemening, en dat kleiner datastelle oormatige passing tot gevolg kan hê. Ons gebruik die beste afgerigte netwerk om teks in volle beelde op te spoor, deur vensters uit ’n beeld te onttrek en hulle te klassifiseer. Beeld-piramides word verder gebruik om die netwerke toe te laat om ’n groter variasie in die grootte van teks te kan identifiseer. Die gebruik van beeld-piramides het egter ’n klein impak op akkuraatheid, waarskynlik te danke aan die feit dat die netwerke reeds afgerig was op teks van verskeie groottes. Deur die loop van hierdie studie het ons tot die gevolgtrekking gekom dat konvolusie-netwerke geskik kan wees om teks in natuurlike beelde op te spoor. Ons het ook gevind dat afrigting op sintetiese data en verfyning op natuurlike data die akkuraatheid van ’n netwerk kan verbeter.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2017
Keywords
Text detection, Convolutional neural networks, Computer vision, Machine learning, UCTD
Citation