The intertextual relationship between Augustine’s Confessions and The Letter to the Romans

Date
2016-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Interest in the exploration of classical texts through the use of modern theoretical frameworks is on the rise, but they are not yet mainstream. The complexity of a quotation rich text such as the Confessions has not yet been thoroughly explored through the lens of a theoretical framework developed specifically for this purpose. This dissertation investigates the concept of intertextuality and proposes a conceptual framework for the analysis of quotations in a classical text, employing the theories of intertextuality as expounded by Julia Kristeva and Roland Barthes. This conceptual framework forms the model for the analysis of the intertextual relationships between Confessions 1 to 8 (the autobiographical narration of Augustine’s journey to conversion) and the Letter to the Romans. The dissertation is divided into two sections: the theoretical perspectives and methodology (section A), and the analyses of the intertextual relationships that play a role in Confessions 1-8 (section B). The first chapter of the first section investigates the primary theoretical perspectives in the theories of intertextuality of Kristeva and Barthes, focusing on those aspects that may contribute to a conceptual framework for the analysis of a classical text. The second chapter establishes the methodology for the analysis of the text of the Confessions offered here, including definitions of the terms and concepts that constitute the conceptual framework for this dissertation. The analyses of the intertextual relationships between Romans and Confessions 1-8 are found in the second section. In these chapters the passages in Confessions 1-8 that demonstrate significant similarity to passages in Romans are analysed using the conceptual framework established in the previous section. The analyses in these chapters demonstrate the two primary features which this conceptual framework is best suited to highlight: firstly, the possibility of multiple perspectives on a text, and secondly, the quality of polyvalence that is evident in a quotation rich text such as the Confessions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar is ’n toename in belangstelling in die ondersoek van klassieke tekste aan die hand van moderne teoretiese raamwerke, maar sodanige benaderings is nog nie wydverspreid nie. Die kompleksiteit van ’n teks wat ‘n rykdom van aanhalings bevat, soos die Confessiones, is tot dusver nog nie deeglik ontleed met behulp van ‘n teoretiese raamwerk wat spesifiek daarvoor ontwikkel is nie. Hierdie proefskrif ondersoek die konsep van intertekstualiteit en bied ’n konseptuele raamwerk vir die analise van ’n klassieke teks. Die kontekstuele raamwerk is gegrond op die teorieë van intertekstualiteit ontwikkel deur Julia Kristeva en Roland Barthes. Hierdie raamwerk bied ‘n model vir die analise van die intertekstuele verhoudings tussen Confessiones 1 tot 8 (die outobiografiese vertelling van Augustinus se reis na bekering) en die Brief aan die Romeine. Die proefskrif bestaan uit twee dele: teoretiese perspektiewe en metodologie (Afdeling A), en analises van die intertekstuele verhoudings wat ‘n rol speel in Confessiones 1-8 (Afdeling B). Die eerste hoofstuk van die eerste deel ondersoek die belangrikste teoretiese perspektiewe van die teorieë van intertekstualiteit van Kristeva en Barthes. Klem word gelê op dié perspektiewe wat kan bydra tot ’n konseptuele raamwerk vir die analise van klassieke tekste. In die tweede hoofstuk word die metodologie vir die analise van die teks van die Confessiones wat hier aangebied word, uiteengesit en die terminologie en konsepte verduidelik wat die konseptuele raamwerk vir die proefskrif daarstel. Die analises van die intertekstuele verhoudings tussen Romeine en Confessiones 1-8 word in die tweede deel uiteengesit. In hier die hoofstukke word die passasies in Confessiones 1-8 wat betekenisvolle ooreenkomste toon met passasies uit Romeine ontleed aan die hand van die konseptuele raamwerk wat in die vorige afdeling daargestel is. Die analises illustreer die twee belangrikste aspekte wat so ‘n konseptuele raamwerk uitnemend geskik is om aan te toon: die moontlikheid van veelvoudige perspektiewe op ’n teks en multi-dimensionaliteit wat kenmerkend is van ’n teks soos die Confessiones.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Intertextuality, Augustine, -- Saint, Bishop of Hippo -- Confessiones, Didactic literature, Latin -- History and criticism, UCTD
Citation