Valorization of ferrochrome slag: towards increasing the beneficial utilisation of ferrochrome slag in South Africa

Date
2016-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Ferrochrome slag is a leftover of the production process of ferrochrome, a crucial alloying element for the production of stainless steel. The material properties of these slags show excellent properties for reuse in the construction industry. South Africa, the leading producer of ferrochrome does not take advantage of those potential downstream applications, resulting in a concerning and challenging disposal practice, contrary to other international ferrochrome industries that capture value through reuse. The concept of industrial symbiosis can unlock potential material utilization in the South African industry. Despite the opportunities the industry is only making slow progress in implementing successful reuse applications. The legal authorities and industry seem to be misaligned, resulting in sub-optimal waste management practices. Therefore a solution is needed which addresses the problems and opportunities and provides a more effcient method for the reuse of ferrochrome slag. To-wards arriving at such a solution, this study identifies the primary barriers and opportunities for the reuse of slag through industry surveys and supported by experiences from other industries, such as the ferrochrome industry in Finland and the European steel industry. The outcome from this was the development of a roadmap, which proposes how the utilization of ferrochrome slag might be increased. Innovation platforms are mooted as a suitable approach through which to apply the proposed roadmap in practice. The stakeholders' feedback showed the suitability of the developed roadmap to increase utilization of ferrochrome slag, resulting in economic, environmental and social benefits. The challenge which remains is to motivate the stakeholders to communicate and implement the proposed strategy.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Ferrochroom slak is 'n oorskiet van die produksie proses van ferrochroom, 'n belangrike legeringselement vir die vervaardiging van vlekvrye staal. Die materialistiese eienskappe van hierdie slakke toon uitstekende eienskappe vir hergebruik in die konstruksiebedryf. Suid-Afrika, die grootste produsent van ferrochroom, maak nie optimale gebruik van die potensiële stroomaf toepassings nie, wat lei tot 'n kommerwekkende en uitdagende beskikking praktyk, in teenstelling met ander internasionale ferrochroom nywerhede wat waarde verkry deur hergebruik. Die konsep van industriële simbiose kan potensiële materiaal benutting in die Suid-Afrikaanse bedryf ontsluit. Ten spyte van die geleenthede, maak die industrie stadige vordering in terme van die implementering van suksesvolle hergebruik toepassings. Die wetlike owerhede en die industrie blyk nie belyn te wees nie, wat lei tot sub-optimale afvalbestuurspraktyke. 'n Oplossing is dus nodig om die probleme en geleenthede aan te spreek asook 'n meer doeltre ende metode vir die hergebruik van ferrochroom slak te bekom. Om so 'n oplossing te verkry, identi seer hierdie studie die prim êre struikelblokke en geleenthede vir die hergebruik van slak deur gebruik te maak van industrie opnames, en word ondersteun deur ervarings van ander bedrywe, soos die ferrochroom-industrie in Finland en die Europese staalbedryf. Die uitkoms van hierdie studie, was die ontwikkeling van 'n padkaart wat 'n voorstelling bied vir hoe ferrochroom slak gebruik verhoog kan word. Innovasie platforms is voorgestel as 'n geskikte benadering waardeur die voorgestelde padkaart in praktyk toegepas kan word. Die belanghebbendes se terugvoer het 'n geskiktheid getoon ten opsigte van die ontwikkelde padkaart om die benutting van ferrochroom slak te verhoog, wat sal lei tot ekonomiese, omgewings en maatskaplik voordele. Die uitdaging bly egter om die belanghebbendes te motiveer om te kommunikeer en die voorgestelde strategie uit te voer.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Ferrochrome -- Slag, Sustainable engineering, Ore-dressing, Salvage (Waste, etc.), UCTD
Citation