Development of an ISO 55000 compliant central management framework for asset care plans within a multi-technology portfolio of renewable energy power plants in the South African energy sector

Date
2016-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The conventional philosophies adopted to develop Asset Care Plans (ACPs) (tactical and non-tactical maintenance plans) for Renewable Energy Power Plants (REPPs) are often not sophisticated and therefore adequate to optimise asset performance. There is a need to utilise more sophisticated methods to develop ACPs using philosophies such as Reliability Centred Maintenance (RCM) combined with economic evaluation methods such as Asset Life-Cycle Analysis (ALCA) or other considerations such as obsolescence. Specialised skills are often required to assist in developing ACPs. The Renewable Energy (RE) industry in South Africa (SA) is in its infancy and thus offers a shortage of competency within the RE sector. The competency challenges combined with limited information sharing by Original Equipment Manufaturers (OEMs) creates a potential void in the capability of SA Asset Managers to develop ACPs for RE assets. Once ACPs have been developed they need to be continuously managed in terms of development, planning, execution and optimisation. The work planning and control, continuous improvement and competency management functions play a key role within the overall management function but need a business process to underpin the function and identify support tools. The SA RE projects often have complex management or ownership structures. A management team could consist of an Asset Owner or shareholders, an Asset Manager managing the asset overall and the OEM performing the maintenance for an extended period as part of a service agreement. Having a clear Asset Management (AM) framework can create an operating environment where all stakeholders can work towards common goals and a Line-of-Sight can be established between the Organisational Strategic Plan (OSP), AM objectives, AM strategies, asset planning and the daily AM activities. Cases exist where a single Asset Manager or management organisation is responsible for managing a portfolio of RE projects constituting different technologies such as wind and solar Photovoltaic (PV). This provides an opportunity to centralise AM and other organisational functions. Exploiting central management platforms and resources are furthermore becoming increasingly important for AM service providers and project developers to remain competitive in the RE market where costs and tariffs are continuously declining. The problem is that there is no framework aligned to an AM framework such as ISO 55000, that can guide Asset Managers to develop and manage ACPs for a multi-technology portfolio of REPPs. The study addresses the problem by developing a framework and business processes which can be used to establish the core strategic and planning requirements of the ISO 55000 series of standards; to use sophisticated maintenance philosophies to develop, execute, manage and optimise adequate ACPs; to facilitate continuous improvement with an emphasis on competency management to address scarce skills and optimise ACPs; and to understand the possibilities regarding centralisation, while remaining aligned with the ISO 55000 series AM framework. The study developed a Central Management Framework (CMF) which was validated using face and user validation. The CMF was found to be substantially suitable and able to address many of the existing challenges within the SA RE sector.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die konvensionele filosofieë rondom die ontwikkeling van batesorgplanne (BSP’s) (takties en nie-takties) vir hernubare energie kragaanlegte (HEKA’s) is gewoonlik nie gesofistikeerd nie en dus nie voldoende vir optimale bate prestasie nie. Daar is ’n behoefte om meer gesofistikeerde metodes te benut om BSP’s te ontwikkel deur gebruik te maak van filosofieë soos betroubaarheidssentreerde onderhoud (BSO) gekombineer met ekonomiese evaluasie metodes, soos bate lewenssiklus koste analise (BLKA), of ander oorwegings soos uitgediendheid. Gespesialiseerde vaardighede word gewoonlik benodig in die ontwikkeling van BSP’s. Die hernubare energie (HE) industrie in SA is nog besig om the ontwikkel en dus ontstaan ’n tekort aan bevoegdheid in die HE sektor. Die bevoegdheidsuitdagings gekoppel aan beperkte inligtingsdeling deur oorspronklike toerusting vervaardigers (OTV’s) skep ’n potensiële vakuum in die kapasiteit van SA bate bestuurders om BSP’s te ontwikkel vir HE bates. Sodra BSP’s ontwikkel is, is dit nodig dat dit deurlopend bestuur word in terme van ontwikkeling, beplanning, uitvoering en optimalisasie. Die werksbeplanning en beheer, deurlopende verbetering en bevoegdheidsbestuur funksies speel ’n sleutel rol in die oorhoofse bestuursfunksie maar benodig ’n besigheidsproses om die funksie te onderlê asook om ondersteunings hulpmiddels te identifiseer. Die SA HE projekte het gewoonlik komplekse bestuurs- en eienaarskap strukture. ’n Bestuurspan kan bestaan uit ’n batebestuurder of aandeelhouers; ’n batebestuurder om die bate oorhoofs te bestuur en die OTV om die onderhoud oor ’n verlengde tyd uit te voer volgens ’n diensooreenkoms. Deur ’n omvattende batebestuur (BB) raamwerk te hê , kan ’n bedryfsomgewing geskep word waar alle belanghebbendes kan werk na algemene doelwitte en ’n lyn van sig gevestig word tussen die organisatoriese strategiese plan, BB doelwitte, BB strategieë, batebeplanning en die daaglikse BB aktiwiteite. Gevalle bestaan waar ’n enkele bate bestuurder of bestuursorganisasie verantwoordelik is vir die bestuur van ’n portfolio van hernubare energie (HE) projekte bestaande uit verskillende tegnologieë soos wind en son energie. Dit skep ’n geleentheid om batebestuur asook ander organisatoriese funksies te sentraliseer. Dit word ook al hoe meer belangrik vir batebestuur diensverskaffers en projekontwikklelaars om voordeel te trek uit die sentralisering van stelsels en om hulpbronne te benut om sodoende mededingend te bly in ’n HE mark waar kostes en tariewe aanhou daal. Die probleem is dat daar geen raamwerk bestaan wat belyn is met ’n BB raamwerk soos ISO 55000, wat riglyne kan bied aan batebestuurders om BSP’s te ontwikkel en te bestuur vir ’n multi-tegnologiese portfolio van HEKA’s nie. Die studie spreek die probleme aan deur ’n raamwerk en besigheidsprosesse te ontwikkel wat gebruik kan word om: die kern strategiese en beplannings vereistes van die ISO 55000 reeks van standaarde te vestig; gebruik te maak van gesofistikeerde onderhouds filosofieë om voldoende BSP’s te ontwikkel, uit te voer en te optimaliseer; aanhoudende verbetering te fasiliteer met die klem op bevoegdheidsbestuur om skaars vaardighede asook die optimalisasie van BSP’s aan te spreek; en die moontlikhede rondom sentralisasie te verstaan terwyl dit in lyn bly met die ISO 55000 reeks BB raamwerk. Die studie het n sentrale BB raamwerk ontwikkel wat deur aansig- en gebruiker validasie bevestig is. Die sentrale BB raamwerk is bevind om geskik te wees om die probleme in the Suid Afrikaanse hernubare energie (HE) industrie aan te spreek.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Power-plant, UCTD, Power-plants -- Assets (Accounting) -- Management, Renewable energy sources
Citation