The Zimbabwean crisis : locations of writing and the literary representation of Zimbabwe’s ‘lost decade.’

Date
2016-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study examines literary representations of the Zimbabwean crisis to ascertain how geographic, race and gender locations of writing influence the interpretation of the internal and external displacement of citizens, resulting from the government’s 2000 fast-track land redistribution programme. Because the impact of the crisis on citizens depended on location, this study is framed around three perspectives. The first section, which analyses We Need New Names (2013) by NoViolet Bulawayo and Harare North (2009) by Brian Chikwava, explores the displacement of citizens to the diaspora. Through an examination of literary devices employed by both authors, the study engages with the representation of Zimbabwean migrants’ experiences in the United Kingdom and the United States of America. Highway Queen (2010) by Virginia Phiri and The Hairdresser of Harare (2010) by Tendai Huchu are analysed in the second section of the study, where the socio-cultural impact of the crisis on gender, particularly on the performance of masculinity, is explored. The last section looks at post-2000 white identity as portrayed in One Hundred and Four Horses: A Memoir of Farm and Family, Africa and Exile (2013) by Mandy Retzlaff and Absent: The English Teacher (2009) by John Eppel. Here, the thesis reflects on the two authors’ framing of the loss of home, identity and belonging experienced by white Zimbabweans in the aftermath of land reform.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die literêre voorstellings van die Zimbabwiese krisis om vas te stel hoe geografiese, rasse en geslagopstelling van tekste die interpretasies van die interne en eksterne van burgers beïnvloed het. Hierdie ontworteling word veroorsaak deur die regering se versnelde grondhervorming program in die jaar 2000. As gevolg daarvan dat die impak van die krisis op burgers afgehang het van die omgewing waarin hulle was word hierdie navorsing benader vanuit drie verskillende perspektiewe. Die eerste afdeling handel oor die ontworteling van mense in die diaspora deur No Violet Bulawayo se We Need New Names (2013) en Brian Chikwava se Harare North (2009) te analiseer. Deur die literêre tegnieke van beide skrywers te ondersoek, verken hierdie navorsing die uitbeelding van die worsteling wat Zimbabwiese migrante in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika ervaar het. Highway Queen (2010) deur Virginia Phiri en The Hairdresser of Harare (2010) deur Tendai Huchu word in die tweede afdeling ontleed, waar die sosio-kulturele trefpunt van die krisis op geslag, in besonder die verrigting van manlikheid, naspoor word. Die laaste afdeling kyk na die wit identiteit na-2000 soos wat dit uitgebeeld word in One Hundred and Four Horses: A Memoir of Farm and Family, Africa and Exile (2013) deur Mandy Retzlaff en Absent: The English Teacher (2009) deur John Eppel. Hier poog die tesis om vas te stel hoe die skrywers die verlies van tuiste, identiteit en toebehorenheid raam soos dit deur wit Zimbabwiërs in die naweë van grondhervorming ervaar was.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Zimbabwean land redistribution, Diaspora, Zimbabwe -- Literary representation, Literary representation, Zimbabwean land redistribution -- Socio-cultural impact, UCTD
Citation