The prevalence of traumatic events, posttraumatic stress disorder and posttraumatic stress symptoms among people seeking HIV testing

Date
2016-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: No previous studies have investigated the prevalence of traumatic events, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and PTSD symptoms in HIV test seekers, and very few published studies in South Africa have used a structured clinical interview to measure these constructs. Despite there being a high prevalence of PTSD associated with persons living with HIV, little is known about the occurrence of the disorder amongst people seeking HIV testing. This study undertook a cross-sectional approach amongst individuals who enrolled for an HIV test at several testing centres in the Cape Town region. PTSD was assessed with the Structured Clinical Interview for the DSM (SCID) which was administered by trained researchers. In addition, a PTSD self-report scale was administered to the participants (PTSD Symptom Scale Self-Report version [PSS-SR]). Overall, the prevalence of traumatic events was 62.6%. Of the 493 participants, only 4.4% of the total sample fulfilled current for PTSD. The majority of the participants (60.5%) reported mild to moderate symptom severity. The first aim of this study was to determine prevalence rate of traumatic events and PTSD among people seeking HIV testing. The second aim was to determine PTSD symptoms in the same sample of people seeking an HIV test. The third aim was to determine the optimal cut-off scores on the PTSD Symptom Scale using the SCID as the gold standard, using a Receiver Operator Characteristic curve (ROC) analysis The PSS-SR demonstrated excellent sensitivity and specificity in identifying SCID defined PTSD (area under the receiver operator characteristic curve, 0.86). This finding suggests that the PSS-SR is robust measure for assessing PTSD caseness. The current study’s findings suggest that exposure to traumatic events does not necessarily lead to a diagnosis of PTSD but may make individuals susceptible to PTSD symptoms.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die voorkoms van traumatiese gebeure, Posttraumatiese Stresversteuring (PTSV) en PTSV simptome by MIV toets-soekers is nog nie vantevore bestudeer nie. Baie min gepubliseerde studies in Suid-Afrika het gestruktureerde kliniese onderhoude gebruik om die voorafgenoemde te bepaal. Ten spyte van ʼn hoë voorkoms van PTSV geassosieerde persone met MIV is daar min bekend oor die voorkoms van PTSV by MIV toets-soekers. Hierdie studie het gebruik gemaak van ʼn deursnitarea aanslag om PTSV van individue by verskeie MIV toetssentrums in die Kaapstad omgewing te bepaal. PTSV is deur omgeleide navorsers bepaal deur middel van die Structured Clinical Interview for the DSM (SCID). Die PTSV self-verslag maatstaf, PTSD Symptom Scale Self Report (PSS-SR) is ondermeer ook gebruik. Die algehele voorkoms van traumatiese gebeure was 62.6%. Slegs 4.4% van die totale steekproef (n = 493) het aan PTSV voldoen. Die meerderheid van die deelnemers (60.5%) het ligte tot gemiddelde simptoom erns getoon. Die hoof doelwitte van hierdie studie was om te bepaal wat die voorkoms van traumatiese gebeure en PTSV by MIV toets-soekers is. Tweedens is die PTSV simptome van dieselfde steekproef bepaal. Die PSS-SR toon uitstekende sensitiwiteit en spesifisiteit by die identifisering van SCID gedefinieerde PTSV (die area onder die ontvanger operateur kenkromme = 0.86). Dit wil voorstel dat die PSS-SR ʼn robuuste maatstaf van PTSV voorkoms is. Die huidige studie se resultate suggereer dat die blootstelling aan traumatiese gebeure nie noodwendig na ʼn PTSV diagnose lei nie. Nietemin maak dit individue meer vatbaar vir PTSV simptome. In die algemeen is dit duidelik dat die toetsing van PTSV en die behandeling daarvan ʼn baie belangrike aspek van die identifisering en bestuur van individue met PTSV, veral by fasiliteite met skaars hulpbronne, is.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Post-traumatic stress disorder, UCTD, HIV (Viruses) -- Testing, Psychic trauma
Citation