New title : traversing uncertain co-ordinates in search of alternative trajectories

Keet, Emma Alice (2015-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2015.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis traverses the complexities and entanglement of theoretical and practical processes in a Post-structural age. Through the deconstruction of stable systems of knowledge and thought, this age has become synonymous with uncertainty. In an attempt to navigate a time of continual change, Foucault proposes a toolkit. Foucault advocates deconstruction, critical engagement and reflection. In addition to these tools, this thesis moves through genealogical, mapping, archaeological and glass (blowing) methodologies. My practice cannot be separated from theory, it is excavated concurrently. Foucault, Derrida, Nietzsche, Deleuze and Guattari open up knowledge systems in an effort to uncover alternative thought trajectories and create a space in which complexity can exist. Knowledge circulating in this space is not fixed, it manifests in moments. My practical project, Fleeting Certainty, also aims to create an open space. It does not culminate in one, autonomous work, but is rather an archive of moments. Viewers will also be equipped with a toolkit of light and lenses with which to create moments of their own. Therefore moments will generate continuously. These theoretical and practical processes do not culminate in a coherent conclusion. There is a pause, a comma, but there are many more trajectories or lines to follow.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis deurkruis die ingewikkeldhede en verstrengeling van teoretiese en praktiese prosesse binne ’n Post-strukturele tydperk. Hierdie tydperk het, deur die dekonstruksie van stabiele stelsels van kennis en denke, gelykstaande aan onsekerheid geword. In a poging om ’n tydperk van voortdurende verandering te verken, stel Foucault sekere hulpmiddels voor. Foucault bepleit, dekonstruksie, kritiese betrokkenheid en besinning. Benewens hierdie hulpmiddels, maak hierdie tesis gebruik van genealogiese, karterings-, argeologiese en glas (blaas) metodologieë. Die praktiese komponent van my werk hou ten nouste verband met die teoretiese en kan nie van mekaar geskei word nie. Foucault, Derrida, Nietzsche, Deleuze and Guattari stel kennisstelsels oop in ’n poging om alternatiewe gedagtegange te ontbloot en skep ’n ruimte waarin kompleksiteit kan bestaan. Kennis wat in hierdie ruimte bestaan, is nie vas of bepaald nie, maar kom in oomblikke voor. My praktiese projek, Fleeting Certainty, poog ook om ’n ‘oop’ ruimte te skep. Die projek loop nie uit op een selfstandige werk nie, maar dien as ’n versameling of argief van oomblikke. Kykers sal ook toegerus word met hulpmiddels in die vorm van lig en lense waarmee hulle oomblikke van hul eie kan skep. Oomblikke sal dus voortdurent geskep word. Hierdie teoretiese en praktiese prosesse loop ook nie op ’n samehangende gevolgtrekking uit nie. Daar is ’n pouse, ’n komma, maar daar is baie meer bane of lyne om te volg.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96935
This item appears in the following collections: