On the feasibility of Moodle use to assist deaf and hard of hearing Grade 9 learners with mathematics problem-solving

Damon, Nolan Brandon (2015-03)

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis sets out to examine Moodle use to assist Deaf and Hard of Hearing Grade 9 learners with understanding mathematics problem-solving. The methodology used in this research project is that of formative evaluation. In this qualitative data analysis I worked as a participant-observer with three Deaf and H/H Grade 9 learners from a local school for the Deaf and H/H. These learners engaged in a course constructed in Moodle based on ratio and rate. The course was designed along the lines of a constructivist pedagogical model, different levels of learning as well as including multi representational features. Through the qualitative analysis of the interviews conducted with learners who participated in the research project and observation done by the teacher researcher, three categories emerged i.e. Weaknesses, Potential strengths and Learner suggestions. Although the findings indicate that different factors negatively impact Deaf and H/H learners’ ability to solve mathematics problems, it also highlights the representational features of mathematics content via Moodle, and how it can assist Deaf and H/H learners with the struggle with mathematics problem-solving.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navorsingsprojek is om te evaluereer of Moodle gebruik deur Dowe en Hardhorende graad 9 leerders hulle kan help met moeilikhede wat hulle ondervind met wiskunde probleem oplossing. Die navorsing is ‘n formatiewe evaluering. Binne hierdie kwalitatiewe data ontleding werk ek as ‘n deelnemer-navorser met 3 Dowe en Hardhorende graad 9 leerders by ‘n plaaslike skool vir Doof en Hardhorende leerders. Hierdie leerders het deelgeneem in leeraktiwiteite wat ontwerp is in Moodle en wat gebasseer is op verhouding en koers. Die leeraktiwiteite is ontwerp inlyn met ‘n konstruktivistiese pedagogiese model, verskillende vlakke van leer en multi voorstellings formate. Drie kategorieë o.a Tekortkominge, Moontlike Sterkpunte en Leerder voorstelle, het onstaan tydens die kwalitatiewe data ontleding waar onderhoude met die deelnemers gevoer asook observasie wat gedoen is deur die deelnemer-navorser. Alhoewel die bevindinge daarop dui dat verskillende faktore negatief inwerk op Dowe en Hardhorende leerders se vermoë om wiskunde problem op te los, wys dit ook uit die vermoë van Moodle om wiskunde probleme voor te stel en hoe hierdie voorstellings Dowe en Hardhorende leerders kan help met wiskunde probleem oplossing.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96768
This item appears in the following collections: