ITEM VIEW

Anxiety symptoms and behavioural inhibition in young south african children: a follow-up on parent and teacher reports

dc.contributor.advisorLoxton, H. S.en_ZA
dc.contributor.authorHoward, Meganen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Department of Psychologyen_ZA
dc.date.accessioned2015-05-20T09:27:16Z
dc.date.available2015-05-20T09:27:16Z
dc.date.issued2015-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/96761
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2015en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT : The present study is a first follow-up assessment by means of parent and teacher reports in a cohort study conducted by Wege (2014). The study examined the long-term relationship between anxiety symptoms and behavioural inhibition in young South African children with the inclusion of parental overprotection as a moderator variable. The aims of the study were to determine whether the relationship between the anxiety symptoms and behavioural inhibition profiles of the 2012 cohort of young South African children changed within a one year follow-up period, while simultaneously assessing the role of parental overprotection. Parent and teacher reports included a Biographical Questionnaire for Parents, the Behavioural Inhibition Questionnaire, the Revised Preschool Anxiety Scale, and, the Parental Overprotection Measure. A total of 59 children of who 25 were female and 34 male were reported on. They were 3 years old (n = 3), 4 years old (n = 16), 5 years old (n = 22), 6 years old (n = 14) and 7 years old (n = 4). In keeping with previous findings, a positive correlation remained between anxiety symptoms and behavioural inhibition, even after one year. The moderating effect of parental overprotection was less strong than predicted. Nonetheless, a non-significant trend in the hypothesised direction was found: the relationship between behavioural inhibition and anxiety was strongest when simultaneously there were high levels of parental overprotection. The only significant difference found between scores of the initial study and that of the present research was that parents reported significantly lower levels of behavioural inhibition at the one year follow-up. Although at a non-significant level, both parent and teacher reports of anxiety indicated higher levels of anxiety at the year follow-up. Results need to be interpreted with caution in view of the smaller number of participants in the cohort study.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : Die huidige studie is deur middel van ouer- en onderwyserverslae gedoen en is ʼn eerste opvolgassessering van ʼn kohortstudie deur Wege (2014). Die langtermynverband tussen angssimptome en gedraginhibisie by jong Suid-Afrikaanse kinders is ondersoek en oorbeskerming deur ouers is ingesluit as moderatorveranderlike. Die doelwitte van die studie was om deur middel van ouer- en onderwyserverslae te bepaal of die verband tussen die angssimptome en gedraginhibisieprofiele van die 2012-kohort jong Suid-Afrikaanse kinders verander het oor die verloop van een jaar. Terselfdertyd is die rol van oorbeskerming deur ouers bepaal. Die ouer- en onderwyserverslae wat gebruik is, was die Biographical Questionnaire for Parents, die Behavioural Inhibition Questionnaire, die Revised Preschool Anxiety Scale, en die Parental Overprotection Measure. Altesaam 59 kinders van wie 25 meisies en 34 seuns was, het aan die studie deelgeneem. Hulle was 3 jaar oud (n = 3), 4 jaar oud (n = 16), 5 jaar oud (n = 22), 6 jaar oud (n = 14) en 7 jaar oud (n = 4). In ooreenstemming met vorige bevindings was daar selfs ’n jaar later ʼn positiewe korrelasie tussen angssimptome en gedraginhibisie. Die temperende effek van oorbeskerming deur ouers was minder as wat voorspel is. Nogtans is ʼn onbeduidende neiging in die rigting van die gestelde hipotese gevind: die verhouding tussen gedraginhibisie en angs was die sterkste wanneer daar terselfdertyd ʼn hoë vlak van oorbeskerming deur die ouers was. Die enigste beduidende verskil tussen tellings van die aanvanklike studie en dié van die huidige studie was dat die ouers met die opvolg ʼn jaar later beduidend laer vlakke van gedraginhibisie gerapporteer het. Hoewel onbeduidend, het beide die ouers en die onderwysers hoër vlakke van angs gerapporteer tydens die opvolgondersoek. Weens die klein aantal deelnemers behoort die resultate met omsigtigheid geïnterpreteer te word.af_ZA
dc.format.extentxv, 153 pagesen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectQuantitative psychological researchen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectDevelopmental psychology -- Theoriesen_ZA
dc.subjectAnxiety -- Young childrenen_ZA
dc.subjectAnxiety sensitivityen_ZA
dc.subjectInhibition in childrenen_ZA
dc.subjectInhibition in childrenen_ZA
dc.subjectParental overprotectionen_ZA
dc.titleAnxiety symptoms and behavioural inhibition in young south african children: a follow-up on parent and teacher reportsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW