Contraceptive knowledge and practices among students in federal polytechnic Kaduna, Nigeria : an exploratory study

Zaggi, Hilary Yacham (2014-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Population Reference Bureau (PRB) in 2011 reported a low rate of contraceptive use among Nigerian youths at 29%, despite reported high rates of sexual activity and increased awareness of the existence of contraceptive methods. This exposes the youths to the risk of contracting sexually transmitted infections and the effects associated with unwanted pregnancy. From a social constructionist standpoint, I used a mixed method research design to explore contraceptive knowledge and practices among students (18 to 25 years of age) at the Federal Polytechnic Kaduna. I see students’ attitudes towards contraception as being historically and culturally located and dependent on the prevailing cultural arrangement at that period. I thus distance myself from the position of the Health Belief Model (HBM) by recognising that individuals’ attitudes towards contraception is not only informed by the perceived benefits of contraceptive use but also by certain external social factors which could serve as barriers to the individual’s decision to use contraceptives. I collected data from 187 students out of a sample of 200 who had been systematically selected from the Departments of Mass Communication and Architecture at the polytechnic between August and September 2013. In addition, I conducted fifteen follow-up semi-structured interviews with students and three key informant interviews; two staff at the polytechnic clinic and one private pharmacist close to the polytechnic. Similar to other Nigerian studies among tertiary students, there is a relatively high level of sexual activity as well as high level awareness of contraceptive methods among students; however, they lack sufficient knowledge of how contraceptives function. Contraceptive use among sexually active students was also low either due to negative attitudes towards contraceptives resulting from inadequate or incomplete contraceptive information from friends or due to lack of easy access to contraceptive methods by students, partners’ influence or influences from cultural, including religious, beliefs and practices, thereby making students vulnerable to the risk associated with unprotected sex. There is therefore the need for interventions by relevant stakeholders that will seek to provide adequate information to students and develop in them positive attitudes towards contraceptive use.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In 2011 het Nigerië se Bevolkingsverwysingsburo (PRB) ’n lae gebruikskoers van kontrasepsiemiddels (29%) onder Nigeriese jeugdiges gerapporteer, afgesien van die hoë koers van seksuele aktiwiteit en verhoogde bewustheid oor die bestaan van kontrasepsiemetodes. Dit stel jongmense bloot aan die risiko om seksueel-oordraagbare infeksies op te doen, sowel as aan die negatiewe gevolge wat met ongewensde swangerskap gepaard gaan. Vanuit ’n sosiaal-konstruksionistiese standpunt het ek ’n gemengdemetodenavorsingsontwerp gebruik om kennis oor voorbehoedmiddels en gebruike onder studente (18 tot 25 jaar oud) aan die Federal Polytechnic Kaduna (’n politegniese tersiêre instelling) in noordelike Nigerië te ondersoek. Ek beskou studente se ingesteldheid jeens kontrasepsie as histories- en kultuurgefundeerd en onderworpe aan die heersende kulturele reëlings van die tydperk. Ek distansieer my dus van die posisie van die gesondheidoortuigingsmodel (HBM) deur erkenning te gee aan die feit dat individue se ingesteldheid jeens kontrasepsie nie net deur die waargenome voordele van kontrasepsiegebruik ingelig word nie, maar ook deur bepaalde eksterne maatskaplike faktore wat struikelblokke kan skep by ’n individu se besluit om kontrasepsiemiddels te gebruik. Tussen Augustus en September 2013 het ek data van 187 studente uit ’n steekproef van 200, wat stelselmatig in die Departement Massakommunikasie en Argitektuur aan die Politegniese skool gedoen is, versamel. Verder het ek vyftien semigestruktureerde opvolgonderhoude met studente gevoer, asook drie sleutelinformantonderhoude, waaronder twee met personeellede by die Politegniese kliniek en een met ʼn privaat apteker in die omgewing van die Politegniese skool. Soortgelyk aan ander Nigeriese studies onder tersiêre studente het ek gevind dat ofskoon daar ’n relatief hoë seksueleaktiwiteitsvlak, asook ’n hoë bewustheidsvlak van kontrasepsiemetodes onder studente bestaan, die meeste studente onvoldoende ingelig was oor hoe kontrasepsiemiddels regtig werk. Daar is ook gevind dat kontrasepsiegebruik onder seksueel-aktiewe studente weens verskeie faktore redelik laag was, ingesluit negatiewe ingesteldhede oor kontrasepsiemetodes as gevolg van onvoldoende of onvolledige kontrasepsie-inligting (wat hoofsaaklik van vriende bekom is); ’n gebrek aan maklike toegang tot kontrasepsiemetodes; beïnvloeding deur seksmaats; asook invloede vanweë kulturele oortuigings en gebruike, met inbegrip van geloof. Die gevolg is dat studente kwesbaar is vir die risiko’s wat met onbeskermde seks gepaard gaan. Daar bestaan dus ’n behoefte aan intervensies deur die betrokke belanghebbendes wat studente van voldoende inligting sal voorsien en positiewe ingesteldhede oor die gebruik van kontrasepsiemiddels by studente sal kweek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96083
This item appears in the following collections: