Die Afrikaanse bestemming van C S Lewis se The voyage of the Dawn Treader

Van der Watt, Marike (2014-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis is internationally considered as one of the classics of children’s literature. The series consists of seven books, of which only the first four were translated into Afrikaans, namely Die Towenaar se Neef (The Magician’s Nephew), Die Leeu, die Heks en die Hangkas (The Lion, the Witch and the Wardrobe), Die Perd en sy Seun (The Horse and his Boy) and Prins Kaspian (Prince Caspian). According to the publisher, Human & Rousseau, they have no intention to translate the remainder of the series. The three books that have not been translated into Afrikaans are The Voyage of the Dawn Treader, The Silver Chair and The Last Battle. The main aim of this study is the practical translation of a selection of The Voyage of the Dawn Treader. The Functionalist approach of Vermeer and Nord, Toury and Chesterman’s translation norms from Descriptive Translation Studies, Venuti’s foreignisation and domestication and Klingberg’s cultural contex adaptation form the theoretical framework for both the discussion and analysis of the source text as well as the translation. The four types of translation problems as identified by Nord are used as the framework for the annotations of the translation. By doing a theoretically based translation, the connection between theory and practice is illustrated: the translator chooses a general approach and translation strategies and is consequently guided to make consistent translation choices on macro as well as micro levels.

AFRIKAANSE OPSOMMING: C.S. Lewis se Chronicles of Narnia beklee internasionaal ’n gevestigde plek in die kanon van kinder- en jeugliteratuur. Die reeks bestaan uit sewe boeke, waarvan slegs die eerste vier in Afrikaans vertaal is, naamlik Die Towenaar se Neef, Die Leeu, die Heks en die Hangkas, Die Perd en sy Seun en Prins Kaspian. Volgens die uitgewer, Human & Rousseau, word daar nie verdere vertalings van die reeks beoog nie. Die drie onvertaalde boeke in die reeks is The Voyage of the Dawn Treader, The Silver Chair en The Last Battle. Hierdie studie fokus hoofsaaklik op die praktiese vertaling van ’n gedeelte van The Voyage of the Dawn Treader. Vermeer en Nord se Funksionalisme, Toury en Chesterman se vertaalnorme uit Deskriptiewe Vertaalstudies, Venuti se vervreemding en domestikering en Klingberg se kulturele konteksaanpassing dien as teoretiese raamwerk vir sowel die bespreking en ontleding van die bronteks as die vertaling. Nord se vier tipes vertaalprobleme dien as raamwerk vir die annotasies tot die vertaling. Deur ’n teoreties gebaseerde vertaling te doen word geïllustreer hoe teorie en praktyk by mekaar aansluit: die vertaler kies ’n algemene benadering en vertaalstrategieë, en word sodoende begelei tot konsekwente vertaalbesluite op makro- en mikrovlak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96070
This item appears in the following collections: