Sekshandel en die menswaardigheid van jeugslagoffers

Fourie, Tina (2014-12)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The main theme of this thesis deals with young victims in sex trafficking who end up with serious emotional consequences during their developing years. The young victim trapped in the sex trade, has to deal with problems that other youths who are not in these situations do not face. Sex trafficking is a phenomenal problem world-wide. Literature study shows that up to 50% of victims are juveniles. Chapter 1 is an overview of this problem, while chapter 2 defines the conceptual understanding of slavery, human trafficking and prostitution. These concepts are then applied to sex trafficking. The agreements are also highlighted and then the causes and consequences of sex trafficking are discussed. Chapter 3 focuses on the discussion of the development of adolescent sexuality, including a reference to the development of the youth’s identity. The effect on the sex trade victims is shown by the victims’ stories. This is particularly relevant to the developmental phases of the adolescent when he/she is still trying to find out who they are and where they fit in, in life. After hearing these stories, there is a factor which cannot be denied. This factor is that trauma is a part of a victim’s life even after he/she is saved. This should be addressed in various ways for any healing to take place. Chapter 4 emphasises human dignity and sex trafficking. The researcher also seeks to provide a theological perspective of this problem. Therefore, a theological response to human dignity is offered. Chapter 5 focuses on human rights with regard to human dignity. President Zuma signed a new law in 2013 that focuses on combating trafficking specifically. The rights of the adolescent are emphasised. Recent events in Africa, where adolescent girls were kidnapped from their hostel by soldiers, are highlighted. An outcry, “Bring back our girls”, from the general public and the political arena arose from this incident. This research has shown the impact of sex trafficking, not only on the victim, but also on families, friends, churches, communities and governments. The quest for peace, hope, equality and human dignity in the context of sex trafficking is highlighted. Based on the literature review and findings, the researcher makes some conclusions and recommendations in chapter 6. Following the recommendations, it should be the objective of governments, communities, churches, families and friends to take action and get actively involved to combat sex trafficking that destroys youths’ lives.

AFRIKKANSE OPSOMMING: Die sentrale tema van hierdie literatuurstudie handel oor jeugslagoffers wat in sekshandel beland, met regstreekse emosionele gevolge tydens hulle ontwikkelingsjare. Die jeugslagoffer wat in sekshandel vasgevang is, het derhalwe te doen met probleme wat ander jeugdiges wat nie in sodanige situasies vasgevang is nie, vryspring. Sekshandel is wêreldwyd ʼn fenominale probleem. Literatuurstudie toon dat tot 50% van slagoffers jeugdiges is. In hoofstuk 1 word ʼn oorsig oor hierdie problematiek gegee, terwyl hoofstuk 2 die konseptuele en omskrywende verstaan van slawerny, mensehandel en prostitusie uiteensit. Hierdie konsepte word dan toegepas op sekshandel. Die ooreenkomste word voorts uitgelig en vervolgens word die oorsake en gevolge van sekshandel bespreek. Hoofstuk 3 fokus op die ontwikkeling van die adolessent se seksualiteit met onder meer ʼn verwysing na die jeug se identiteitsontwikkeling. Verhale van slagoffers word aangebied wat die effek toon wat sekshandel op die slagoffers het. Dit is veral van toepassing op die ontwikkelingsfases van die adolessent, wanneer hy/sy nog probeer uitvind wie hulle is en waar hulle in die lewe inpas. Na aanleiding van hierdie verhale word ʼn faktor beklemtoon wat nie vermy kan word nie. Hierdie faktor is dat trauma deel van ʼn slagoffer se lewe is selfs nadat hy/sy gered is. Dit moet aangespreek word op verskeie wyses indien daar enige vorm van heling kan plaasvind. Die literatuurstudie plaas in hoofstuk 4 klem op menswaardigheid en sekshandel. Die navorser poog dan ook om ʼn teologiese perspektief op hierdie hele problematiek te bied. Derhalwe word ʼn teologiese respons op menswaardigheid aangebied. Hoofstuk 5 fokus op menseregte met betrekking tot menswaardigheid. Die nuwe wet wat in 2013 onderteken is deur President Zuma en wat spesifiek fokus op die bekamping van mensehandel, word bespreek. Die regte van die adolessent waarop hy/sy kan aanspraak maak, word ook beklemtoon. Onlangse gebeure wat in Afrika plaasgevind het waar soldate adolessente meisies uit hulle koshuise ontvoer het word uitgelig. ʼn Kreet, ʺBring back our girlsʺ het as gevolg van hierdie insident, wêreldwyd by die algemene publiek en in die politieke arena ontstaan. Hierdie navorsing sluit ten nouste aan by hierdie ontsteltenis en wys daarop dat nie net die slagoffers se lewe verwoes word nie, maar ook dié van families, virende, gemeentes,gemeenskappe en regerings. Daar is dus ʼn soeke na vrede, hoop, regverdigheid, gelykheid en menswaardigheid. Op grond van die literatuurstudie en bevindinge, maak die navorser in hoofstuk 6 ʼn paar gevolgtrekkings en aanbevelings. Na aanleiding van die aanbevelings, behoort dit die doelwitte van die regering, gemeenskap, gemeentes, kerke, families en vriende te word om aktief op te tree en betrokke te raak om sekshandel te bestry wat die jeug se lewe verwoes.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/95937
This item appears in the following collections: