Die ontwikkeling en huidige aard van musiekblyspele in Suid-Afrika

Katzke, Marlie (2014-12)

Thesis (MDram)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The musical is one of the many forms of musical theatre and consists of certain qualities that define the genre. This form developed out of various genres en there are many approaches and definitions for the musical.This study investigates the nature and changing nature of the musical in South Africa, and it also studies the various factors that contributed and still contributes to the development of the concept musical.The economic-, socio-economic, historical- en cultural background of South Africa is used throughout the study to understand and interpret the nature and context of this theatrical art form. The study is divided into periods; pre – colonial South Africa, Colonial South Africa, Apartheid South Africa and Post-Apartheid South Africa. The above periods are furthermore organized into the following categories; historical background, available theatre spaces, the involvement of theatre makers, forms of musicals found and examples of musicals present during the specific periods.Various forms of the musical are researched; the indigenous community musical, the urban black musical, the anti-apartheid musical, the township musical, independent musicals, international phenomena, contemporary trends as well as the appearance and relevance of the musical at festivals in South Africa.The conclusion of the study is that the nature of musicals in South Africa is bound to various factors that influence this theatrical form, and the form is thus adaptable due to elements such as social-, cultural-, economic- en socio-economic factors.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die musiekblyspel is ‘n onderafdeling van musiekteater en bevat spesifieke eienskappe wat dié genre definieer. Die vorm het ontwikkel vanuit verskeie genres en daar bestaan verskillende benaderings tot en definisies vir die musiekblyspel. Hierdie studie ondersoek die wese en aard en verandering van dié genre in Suid-Afrika, en ook die verskeie faktore wat bygedra het en steeds bydra tot die ontstaan en ontwikkeling van die konsep musiekblyspel. Die ekonomiese-, sosio-ekonomiese-, historiese- en kulturele agtergrond van Suid-Afrika dien as deurlyn, om sodoende ook die aard van die teatervorm in konteks te verstaan en te interpreteer. Die studie is voorts ook verdeel in Pre – koloniale Afrika, gevolg deur Koloniale Suid-Afrika, die Apartheid-era en laastens die Post-Apartheidsera. Die onderskeie tydperke is verder in die volgende onderadelings verdeel; historiese agtergrond, beskikbare teaterruimtes, betrokkenheid van teatermakers, vorme van musiekblyspele aanwesig en voorbeelde van musiekblyspele gedurende bogenoemde tydperke. Verskeie vorme van die musiekblyspel word bestudeer, onder andere die inheemse gemeenskapsmusiekblyspel, die inheemse swart musiekblyspel, die anti-apartheid musiekblyspel, die township-musiekblyspel, onafhanklike, nie staatsgesubsideerde musiekblyspele, internasionale verskynsels, hedendaagse tendense, asook die voorkoms en relevansie van musiekblyspele by kunstefeeste. Die gevolgtrekking van die studie is dat die aard van musiekblyspele in Suid-Afrika gebonde is aan verskeie faktore wat die teatervorm beïnvloed en sodoende is die vorm aanpasbaar weens elemente soos sosiale-, kulturele-, ekonomiese en sosio-ekonomiese faktore.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/95851
This item appears in the following collections: