A case study of international circular migrants shack-farming in the Bon Accord Agricultural Holdings, Tshwane, South Africa.

Ngwenya, Jockia Lucky (2014-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The perpetual shortage of affordable housing in South Africa as a function of population growth in the back of increased immigration has been greeted with the emergence and proliferation of various forms of informal settlements, including shack-farming in spite of their illegality. The study was carried out in the Bon Accord Agricultural Holdings area within the Tshwane Metropolitan Municipality to determine the factors behind the existence and proliferation of informal housing on land primarily zoned for small-scale agricultural activities. The study sought to uncover the characteristics of shack-farm residents; the primary motivations of shack-farming tenants’ choice to settle in these settlements as opposed to other settlements; the characteristics of tenure; the relationship between landlords and tenants in these settlements; the spill-over effects of these settlements in the area and whether the marginal social costs of these settlements exceed the perceived benefits thereof. The analysis of the collected data has confirmed that international temporary labour migrants’ need for affordable accommodation closer to potential job opportunities in the Bon Accord Agricultural Holdings leads to the existence and proliferation of shack-farms because international temporary migrant workers deliberately chose to reside in shack-farms in the Bon Accord Agricultural Holdings for their affordability, proximity to work and the existing social networks. In spite of these conveniences, the tenants did not have tenure security and their existence in the area was seen by the neighbouring landlords as resulting in negative spill-over effects in the neighbourhood.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die voortdurende tekort aan bekostigbare behuising in Suid-Afrika as 'n funksie van bevolkingsgroei in die lig van toenemende immigrasie, is begroet met die verskyning en verspreiding van verskeie vorms van informele nedersettings, insluitend plakkershutte – ten spyte daarvan dat sodanige hutte onwettig is. Die studie is gedoen in die Bon Accord Landbouhoewe binne die Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit om te bepaal watter faktore die bestaan en verspreiding van informele behuising beïnvloed, veral omdat sodanige grond hoofsaaklik vir kleinskaalse landboudoeleindes gesoneer is. Die studie het gepoog om die volgende uit te lig: karaktereienskappe van plakkershutbewoners; die hoofredes vir hul keuse om in hierdie vestiging huis op te sit teenoor ander opsies; die karaktereienskappe van verblyfsreg; die verhouding tussen die grondeienaars en die bewoners van hierdie nedersettings; die uitvloeisel-effekte van hierdie nedersettings op die res van die gebied; en of die marginale maatskaplike koste van hierdie nedersettings die skynbare voordele daarvan oortref. Die analise van die versamelde inligting het bevestig dat die behoefte van tydelike internasionale arbeidsmigrante aan bekostigbare behuising wat naby aan werkgeleenthede in die Bon Accord Landbouhoewe is, lei tot die totstandkoming en verspreiding van plakkershutte omdat internasionale migrasiewerkers opsetlik verkies om in plakkershutte te woon in die Bon Accord Lanbouhoewe, omdat dit bekostigbaar is, en naby aan hul werk en bestaande sosiale netwerke geleë is. Ten spyte van hierdie voordele, het die inwoners nie enige verblyfsekuriteit nie, en naburige grondeienaars is van mening dat hulle teenwoordigheid in die gebied 'n negatiewe oorvloei-effek in die woonbuurt tot gevolg sal hê.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/95726
This item appears in the following collections: