Die rol van taalleeronderrig in Afrikaanse woordeboekwerkboeke

Van der Merwe, Michele F. (2013)

CITATION: Van der Merwe, M. F. 2013. Die rol van taalleeronderrig in Afrikaanse woordeboekwerkboeke. Lexikos, 23:426-439, doi:10.5788/23-1-1223.

The original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1223

Article

Hierdie artikel beskou die rol van woordeboekwerkboeke in die vaardigheidsopvoeding van gebruikers in Afrikaans. Woordeboekwerkboeke word gewoonlik op 'n spesifieke skool- of aanleerderwoordeboek gerig en sluit sodoende by die opvoedkundige leksikografie aan. Die hoofdoel van werkboeke behoort dus 'n opvoedkundige een te wees. Alhoewel die opvoedkundige leksikografie meer belangstelling in Suid-Afrika wek, word weinig aandag gegee aan die belangrike rol van woordeboekwerkboeke. Woordeboekwerkboeke behoort baie gebruikersgerig te wees, aangesien dit vir spesifieke teikengebruikers saam met die gebruik van 'n spesifieke woordeboek opgestel word. Die doel van werkboeke word in hierdie artikel geïdentifiseer deur verskeie werkboeke in die Afrikaanse konteks te analiseer. By nadere ondersoek blyk dit dat werkboeke diverse doelstellings het en ook diverse inhoude bevat. Werkboeke is daarop gemik om teikengebruikers meer woordeboekgeletterd te maak, d.w.s. om woordeboeke sinvol te kan gebruik en inligting daaruit suksesvol te ontsluit. Die wyse waarop inligting in werkboeke aangebied en dus oorgedra word, reflekteer sekere onderrigbenaderings in taal en hoe dit gestalte kan vind in werkboeke. Wanneer 'n onderrigbenadering suksesvol toegepas word, is die verwagting dat gebruikers se vaardighede sal verbeter. Gevolglik word daar verwys na die ontwikkeling van sekere vaardighede.

This article reflects on the role of dictionary workbooks in the skills training of users in Afrikaans. Dictionary workbooks are usually directed at a specific school or learners' dictionary and in this way links up with pedagogical lexicography. The main purpose of workbooks should thus be an educational one. Although pedagogical lexicography is generating more interest in South Africa, very little attention has been paid to the important role of dictionary workbooks. Dictionary workbooks should be very user oriented, since they are compiled for specific target users using a specific dictionary. The purpose of dictionary workbooks is identified in this article by analysing various workbooks in the Afrikaans context. On closer investigation it was found that workbooks could have diverse purposes and could contain diverse contents. Workbooks are aimed at making target users more dictionary literate, i.e. to be able to use dictionaries meaningfully and to unlock information successfully. The manner, in which information in workbooks is presented and thus conveyed, reflects certain educational approaches in language and how they can find shape in workbooks. When an educational approach is successfully applied, the expectations are that user skills should be improved. Hence reference is also made to the development of certain skills.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/94022
This item appears in the following collections: