ITEM VIEW

The Hybrid Pressurized Air Receiver (HPAR) for combined cycle solar thermal power plants

dc.contributor.advisorGauche, P.en_ZA
dc.contributor.authorKretzschmar, Holgeren_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Mechanical and Mechatronic Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2014-04-16T17:29:06Z
dc.date.available2014-04-16T17:29:06Z
dc.date.issued2014-04en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/86377
dc.descriptionThesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Concentrating solar power technology is a modern power generation technology in which central receiver systems play a significant role. For this technology a field of heliostats is used to reflect solar irradiation to the receiver located on top of the tower. An extensive review has shown that contemporary receiver designs face geometric complexities, lack of thermal efficiency as well as issues with durability and cost. The purpose of this study is to develop a new receiver concept that can potentially reduce these issues. A parametric analysis was used to identify potential means of improvement based on an energy balance approach including sensitivities involved with convection and radiation heat transfer. Design criteria such as the use of headers to minimize pressure drop was also investigated. Based on these findings the hybrid pressurized air receiver was developed which is a combination of tubular and volumetric receiver technologies. The fundamental idea of the receiver was investigated by simulating the ray-tracing and coupled natural convection and radiation heat transfer. The ray-tracing results have shown that the use of quartz glass is a prospective solution to higher allowable flux densities, but with reflection losses in the order of 7 %. The coupled natural convection heat transfer simulation further revealed that the receiver concept effectively eliminates the escape of buoyant plumes and radiative heat losses are minimized. Empirical data was gathered from a medium flux concentrator and good agreement with the numerical results was obtained. The thesis therefore concludes that the research outcomes were met. Ongoing research aims to optimise the receiver concept for a 5MW pilot plant.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Gekonsentreerde sonkrag tegnologie is ’n moderne kragopwekkingstegnologie waar sentrale ontvangersisteme ’n beduidende rol speel. Vir hierdie tegnologie word ’n veld heliostate gebruik om sonstraling na die ontvanger wat aan die bopunt van die toring geleë is te reflekteer. ’n Omvattende hersiening het daarop gewys dat kontemporêre ontwerpe van die ontvangers ’n aantal geometriese kompleksiteite, ’n tekort aan termiese doeltreffendheid sowel as probleme in terme van duursaamheid en koste in die gesig staar. Die doel van die studie is om ’n nuwe ontvangerskonsep te ontwikkel wat moontlik hierdie probleme kan verminder. ’n Parametriese analise is gebruik om potensiële maniere van verbetering aan te dui wat gebaseer is op ’n energiebalans benadering; insluitend sensitiwiteite betrokke by konvektiewe en stralingswarmteoordrag. Ontwerpkriteria soos die gebruik van spruitstukke om drukverliese te minimaliseer is ook ondersoek. Gebaseer op hierdie bevindinge is die hibriede saamgepersde-lug ontvanger ontwikkel. Laasgenoemde is ’n kombinasie van buis- en volumetriese ontvangertegnologie. Die fundamentele idee van die ontvanger is ondersoek deur straalberekening asook die gelyktydige natuurlike konveksie en stralingswarmteoordrag te simuleer. Die straalberekeningsresultate het getoon dat die gebruik van kwarts glas ’n moontlike oplossing is om hoër stralingsintensiteit te bereik, maar met refleksieverliese in die orde van 7 %. Die gelyktydige natuurlike konveksie en stralingswarmteoordrag simulasie het verder aan die lig gebring dat die ontvangerkonsep die ontsnappingaf_ZA
dc.format.extentxvii, 117 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectHeat transferen_ZA
dc.subjectCentral receiver system (CRS)en_ZA
dc.subjectSolar power plants -- Construction and designen_ZA
dc.subjectConcentrating solar power technologyen_ZA
dc.subjectDissertations -- Mechanical and mechatronic engineeringen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.subject.otherTheses -- Mechanical and mechatronic engineeringen_ZA
dc.titleThe Hybrid Pressurized Air Receiver (HPAR) for combined cycle solar thermal power plantsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW