Investigation of hip kinematics in adult sports participants during single leg drop landing with chronic groin pain

Dare, Michael Robert (2014-04)

Thesis (MScPhysio)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Introduction-Groin injuries are among the top six most cited injuries in soccer and account for 10-18 per cent of all injuries reported in contact sport. Groin pain can result from a variety of pathologies, but according to literature, 63 per cent of groin pain is due to adductor pathology. Objective-The objective of this study was to explore if there are kinematic differences in the hip joint in sports participants with groin pain compared to matched healthy controls. Study design A cross sectional, descriptive study was conducted. Study setting-The study was conducted at the FNB -3D motion analysis laboratory at the University of Stellenbosch, South Africa. Outcome variables-The dependent variables included hip kinematics in the sagittal, frontal and transverse planes at foot strike, lowest vertical point of the pelvis and total range of hip motion during a single leg drop landing. Methodology-The study sample comprised 20 male club level soccer-and, rugby players, running and cycling participants between the ages of 18-55 years of age. Ten of the subjects had chronic groin pain and the other ten were healthy matched controls. An eight-camera Vicon system was used to analyse the kinematics of the hip joint during single leg drop landing. For the purpose of comparison, the data was analysed for participants with unilateral groin pain and matched controls (n=14) and participants with bilateral groin pain and controls (n=6). The full set of data was subdivided for analysis into three distinct sub-groups. Unilaterally injured groin cases (n=7) were matched with seven healthy controls for analysis. Bilaterally injured groin cases (n=3) were matched with three healthy controls. Results-Cases with unilateral groin pain at initial contact had significantly more abduction of the hip joint when compared to controls (p<0.05). The effect size of this difference was large (0.94). Cases with unilateral groin pain also demonstrated greater hip internal rotation while the controls had external rotation (p<0.05) during a drop landing activity. Bilaterally injured groin cases landed with significantly (p=?) greater ranges of hip flexion as well as in significantly (p=?) more hip abduction during a drop landing activity. They also demonstrated greater total range of motion in the frontal plan when compared to controls. Groin pain cases overall demonstrated greater ranges of motion and tended to land in more abduction compared to controls. Conclusion-This study found that during a single leg drop landing, sports participants with unilateral chronic groin pain landed with significantly greater hip abduction and exhibited larger total range of motion in the transverse plane, which may indicate impaired stability of the hip complex when compared to controls.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Inleiding-Liesbeserings is een van die top ses mees prominente sokker beserings. Dit beloop 10-18 persent van alle beserings wat in kontaksport aangemeld word. Liespyn kan die gevolg wees van ‘n verskeidenheid patologië, maar volgens die literatuur is 63 persent van liespyn as gevolg adduktor patologie. Doelwitte-Die doelwit van hierdie studie was om ondersoek in te stel of daar enige kinematiese veranderinge in die heupgewrig is in spelers met liespyn in vergelyking met dieselfde vergelykbare spelers sonder liespyn. Studie Ontwerp-‘n Deursnit, beskrywende studie was onderneem. Studie Omgewing-Die studie was uitgevoer by die FNB-3D bewegingsanalise laboratorium van die Stellenbosch Universiteit, Suid-Afrika. Uitkomsveranderlikes-Die afhanklike veranderlikes het in gesluit die heup kinematika in die sagitale, frontale en transvers vlakke met voet kontak endie laagste vertikale punt van die pelvis sowel as die totale heup omvang van beweging gedurende een been landing. Metodologie-Die studie populasie het bestaan uit 20 manlike sokker- en, rugbyspelers, hardlopers en fietsryers tussen die ouderdomme van 18 en 55 jaar. Tien van die deelnemers het kroniese liespyn gehad en die ander tien in die gelyke gesonde groep was sonder liespyn. Die agt kamera Vicon sisteem was gebruik om die kinematika van die heupgewrig te analseer tydens een been landing. Vir die doel om ‘n vergelyking te kan maak, was die data geanaliseer van deelnemers met unilaterale liespyn en die vergelykende groep sonder liespyn (n=14) en deelnemers met bilaterale liespyn en hulle vergelykende groep sonder liespyn (n=6).. Die volledige stel data was onderverdeel in drie afsonderlike sub groepe. Vir die analiese was unilaterale liesbeserings (n=7) vergelyk met sewe deelnemers sonder liespyn in die kontrolegroep. Deelnemers met bilaterale liesbeserings (n=3) was vergelyk met drie in die kontrolegroep. Resultate-Die deelnemers met unilaterale liespyn het met eerste kontak beduidend meer abduksie van die heupgewrig gehad in vergelyking met die kontrolegroep (p<0.05). Die effek van hierdie verskil was groot (0.94). Die deelnemers met unilaterale liespyn het ook ‘n grooter interne rotasie getoon, terwyl die kontrole groep meer eksterne rotasie gedemonstreer het (p<0.05) met landing. Deelnemers met bilaterale liespyn het beduidend (p=?) meer heup fleksie en abduksie omvang van beweging tydens landing. Hulle het ook ‘n groter totale heup omvang van beweging in die frontale vlak gehad in vergelyking met die kontrolegroep. Deelnemers met liespyn het oor die algemeen ‘n grooter omvang van beweging getoon, en was geneig om met meer abduksie van die heup te land as die kontrolegroep. Gevolgtrekking-Die studie toon dat deelnemers met kroniese unilaterale liespyn, tydens een been landing, beduidende meerheup abduksie toon en dat die heup in die transverse vlak meer totale omvang van beweging gebruik wat kan dui op onstabiliteit in die heupkompleks in vergelyking met die kontrolegroep.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/86334
This item appears in the following collections: