ITEM VIEW

An analysis of the tourism curriculum at Boland College : what the tourism industry in Stellenbosch requires from entry level college employees

dc.contributor.advisorBitzer, E. M.en_ZA
dc.contributor.authorSwart, Claudiaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Curriculum Studiesen_ZA
dc.date.accessioned2013-11-21T14:01:55Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-12-13T17:17:09Z
dc.date.available2013-11-21T14:01:55Zen_ZA
dc.date.available2013-12-13T17:17:09Z
dc.date.issued2013-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/85827
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Students graduate from Boland College after obtaining the National Certificates N4 – N6 in Tourism. I have been working at Boland College Stellenbosch Campus as a tourism lecturer for 12 years and over the past few years I have found that students have been struggling to find employment in the tourism industry on completion of their studies. The national tourism curriculum offered at FET colleges was implemented in 1995 with the last renewal in 2001 for selected subjects. The tourism industry, however, is a vibrant, ever-changing industry which stands in direct contrast with a static, needs-insensitive and unchanging curriculum. The aim of this study was to establish in which respects the current national tourism curriculum corresponds, or does not correspond, with what the tourism industry in Stellenbosch requires from entry-level employees in terms of expected skills, knowledge and attitudes. Qualitative methods were used to generate data from employers representing the tourism industry in Stellenbosch, graduates and lecturers from Boland College. Research participants were interviewed using semi-structured interviews. The data was analysed by doing verbatim transcriptions of the interviews, using coding and an Excel spread sheet analysis. The results revealed specific areas where the current national tourism curriculum does not correspond with the expectations and needs that the tourism industry in Stellenbosch has from entry-level employees in terms of expected skills, knowledge and attitudes.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Studente ontvang ‘n kwalifikasie in Toerisme nadat hulle die Nasionale Sertifikate N4 – N6 in Toerisme voltooi het. Ek werk die afgelope 12 jaar as toerismedosent by Boland Kollege Stellenbosch Kampus. Gedurende die afgelope paar jaar het ek gevind dat studente sukkel om werk te kry in die toerismebedryf nadat hulle hul studies voltooi het. Die nasionale toerisme-kurrikulum wat by VOO Kolleges aangebied word, is in 1995 geïmplementeer en die laaste keer in 2001 hernu en boonop slegs in sekere vakke. Die toerismebedryf is egter ‘n lewendige, vinnig-veranderende industrie in direkte teenstelling met die statiese, onveranderde kurrikulum wat oënskynlik nie sensitief genoeg is vir die behoeftes van die toerismebedryf nie. Die doel van hierdie studie was om vas te stel in watter mate die huidige nasionale toerisme-kurrikulum ooreenstem, of nie ooreenstem nie, met wat die toerismebedryf in Stellenbosch verwag van intreevlak-werknemers in terme van verwagte vaardighede, kennis en houdings. Kwalitatiewe metodes is gebruik om data te genereer en onderhoude is gevoer met werkgewers wat die toerismebedryf in Stellenbosch verteenwoordig asook gegradueerdes en dosente van Boland Kollege. Daar is hoofsaaklik gebruik gemaak van semi-gestruktueerde onderhoude. Die data-analise het bestaan uit verbatim getranskribeerde onderhoude, die kodering daarvan asook ‘n genoteerde Excel-ontledingstaat. Die resultate van die studie dui op spesifieke aspekte van die nasionale toerisme kurrikulum wat nie ooreenstem met die verwagtinge en behoeftes wat die toerisme-industrie in Stellenbosch het van intreevlak werknemers in terme van vaardighede, kennis en houdings nie.af_ZA
dc.format.extent178 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectFET Colleges -- Curriculum planningen_ZA
dc.subjectTourism curriculum -- Evaluationen_ZA
dc.subjectBoland College -- South Africa -- Stellenboschen_ZA
dc.subjectTourism -- Employees -- Training of -- South Africa -- Stellenbosch -- Case studiesen_ZA
dc.subjectDissertations -- Educationen_ZA
dc.subjectDissertations -- Curriculum studiesen_ZA
dc.subjectTheses -- Educationen_ZA
dc.subjectTheses -- Curriculum studiesen_ZA
dc.subjectOccupational training -- South Africa -- Stellenbosch -- Case studiesen_ZA
dc.subjectCase methoden_ZA
dc.subjectVocational training centers -- South Africa - -- Stellenboschen_ZA
dc.titleAn analysis of the tourism curriculum at Boland College : what the tourism industry in Stellenbosch requires from entry level college employeesen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW