A Christian bioethical perspective on pre-implantation Genetic Diagnosis (PGD) and Genetic Manipulation (GM)

Kotze, Manitza (2013-12)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: With the development and continued developing of medical technology, treatments become available without the time to reflect ethically on them. Given how fast things change in medical technology, it is important to constantly reflect anew. Ethical reflection, however, seems to be lagging far behind bio-technological developments. Pre-implantation Genetic Diagnosis (PGD) and Human Genetic Manipulation (GM) is fast becoming an everyday reality and must therefore be reflected upon. Few Christian bioethical studies have been done on the impact that this could have on the larger populace, especially the local population in South Africa, where only a small percentage would be able to access these possible treatments. This study is motivated by the quest of ethicists in general and Christian ethicists in particular, to respond adequately and appropriately to the challenges posed by bio-technological developments. The study will outline and discuss the various Christian perspectives on PGD and GM. It will be shown that most Christian responses to bio-technological matters are done from within the framework of the doctrine of creation. In response, this study will then discuss a trinitarian perspective on the confession of God as creator and investigate whether this perspective might advance and enrich, and even amend, the quests of Christians to formulate ethical responses to the challenges posed by PGD and GM. I have made the decision to focus, for the most part, only on the work of one theologian, and will therefore be applying the trinitarian doctrine of creation as found in the work of Jürgen Moltmann to the development of a Christian bioethical perspective. Seeing that Christian ethics in general is concerned with human dignity, social justice and wellbeing, as well as moral upliftment, the ethical implications of this type of medical technology in the South African context, with its uneven distribution of wealth and access to medical care, must also be addressed from the perspective of this study. In this regard, the concept of human beings created imago Dei (in the image of God), with inherent human dignity, is of particular importance.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Met die ontwikkeling en voortdurende ontwikkeling van mediese tegnologie word behandelinge beskikbaar sonder dat daar tyd is om eties daaroor te reflekteer. Gegewe hoe vinnig dinge verander in mediese tegnologie is dit belangrik om voortdurend nuut te reflekteer. Pre-implantasie Genetiese Diagnose (PGD) en Menslike Genetiese Manipulasie (GM) is vinnig beter om ‘n alledaagse realiteit te word en daarom moet daar daaroor reflekteer word. Daar is min Christelike bio-etiese studies gedoen oor die impak wat dit op die groter samelewing kan hê, veral in die plaaslike bevolking van Suid-Afrika, waar slegs ‘n klein persentasie toegang tot hierdie moontlike behandelinge sal hê. Hierdie studie word gemotiveer deur die poging van etici in die algemeen en Christelike etici spesifiek, om behoorlik en toepaslik te reageer op die uitdagings wat bio-tegnologiese ontwikkelinge bied. Die studie sal die verskillende Christelike perspektiewe op PGD en GM uiteensit en bespreek. Daar sal aangedui word dat die meeste Christelike antwoorde op die bio-tegnologiese kwessies gedoen word binne die raamwerk van die skeppingsleer. In reaksie hierop sal hierdie studie dan 'n trinitariese perspektief op die belydenis van God as Skepper bespreek en ondersoek of hierdie perspektief die poging om ‘n Christelike etiese antword te formuleer op die uitdagings wat PGD en GM bied kan bevorder en verryk, en moontlik selfs wysig. Ek het die besluit geneem om hoofsaaklik net op die werk van een teoloog te fokus, en sal dus die trinitariese skeppingsleer soos gevind in die werk van Jürgen Moltmann toepas tot die ontwikkeling van 'n Christelike bio-etiese perspektief. Aangesien die Christelike etiek in die algemeen gemoeid is met menswaardigheid, maatskaplike geregtigheid en welstand, asook morele opheffing, moet die etiese implikasies van hierdie tipe mediese tegnologie in die Suid-Afrikaanse konteks, met sy ongelyke verspreiding van rykdom en toegang tot mediese sorg, ook aangespreek. In hierdie verband is die konsep van die mens geskep Imago Dei (na die beeld van God), met inherente menswaardigheid, van besondere belang.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85785
This item appears in the following collections: