Control of a conveyor system for a reconfigurable manufacturing cell

Le Roux, Anro (2013-12)

Thesis (MScEng)-- Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This work entails a study of the control software of transportation systems for use in recon gurable manufacturing systems (RMSs). Various control approaches are considered, with the focus on enhancing recon gurability. The work is unique in the sense that the RMS is designed to manufacture small parts/products and is meant to be used in developing countries. Manufacturing systems that can ensure product quality and delivery, are a critical need in countries where the bulk of manufacturing systems function with manual labour. RMSs and holonic manufacturing systems (HMSs) are identi ed as concepts that can potentially compete with manual manufacturing systems. The competing system must thus have a low initial adoption risk, be able to adapt to changing product functionality and demands, and have a comparable throughput rate. IEC61311-3, IEC64199 function block and agent-based control architectures are evaluated. The control software is tested on an experimental conveyor system. The thesis shows that IEC61131-3 and IEC64199 architectures are advantageous in lower levels of control. IEC64199 function blocks provide human interface and development tools and simpli es the distribution of control. The human interface and development tools of IEC64199 function blocks may prove bene cial in providing system monitoring and rapid low skilled adaptation of the control system, increasing recon gurability of systems in under-developed countries. Unfortunately, the low maturity of the development environments for IEC64199 function blocks is a limitation. It is shown that an IEC64199 function block controller becomes complex as the actuator/sensor count exceed 10. Agent-based systems o er reliable control and powerful communication tools but requires a higher level of expertise than IEC64199 function blocks. Agent-based systems are proposed for the core high level control. Complex systems can be controlled with agents and intelligence can be added to control systems in a recon gurable way. For the recon gurable control of large manufacturing systems, agent-based control was found to be superior to IEC64199 function blocks.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie werk behels 'n studie in die beheersagteware van vervoerstelsels vir die gebruik in herkon gureerbare vervaardigingstelsels. Verskeie benaderings word oorweeg, met die fokus op die verbetering van herkon gureerbaarheid. Die werk is uniek in die sin dat die herkon gureerbare vervaardigingstelsel ontwerp is vir die vervaardiging van klein onderdele/produkte en is bedoel vir die gebruik in die ontwikkelende lande. Vervaardigingstelsels wat die kwaliteit van die produk en a ewering kan verseker, is 'n kritieke behoefte in die lande waar die grootste deel van die vervaardiging met handearbeid gedoen word. Herkon gureerbare vervaardigingstelsels en holoniese vervaardigingstelsels is geïdenti seer as konsepte wat moontlik kan meeding met die handmatige produksie-stelsels. Die mededingende stelsel moet dus 'n lae aanvanklike aannemingsrisiko hê, in staat wees om te kan aanpas by die veranderende produk funksionaliteit en aanvraag, en 'n vergelykbare deurvloeikoers kan lewer. IEC61311-3, IEC61499 funksie-blok en agent-gebaseerde beheer argitekture word geëvalueer. Die beheer sagteware is getoets op 'n eksperimentele vervoerband stelsel. Die tesis toon dat IEC61131-3 en IEC61499 argitekture voordelig is in die laër vlakke van beheer. IEC61499 funksie-blokke voorsien menslike koppelvlak en ontwikkelings-gereedskap, en vereenvoudig die verspreiding van beheer. Die menslike koppelvlak en ontwikkelings-gereedskap van die IEC61499 funksieblokke is moontlik voordelig in die voorsiening van stelselmonitering en vinnige laag-geskoolde aanpassing van die beheer stelsel. Dit mag dus moontlik die herkon gureerbaarheid van stelsels, in onder-ontwikkelde lande, verhoog. Die lae vlak van volwassenheid van die ontwikkelingsomgewings vir IEC61499 funksie-blokke verlaag hul bruikbaarheid. Daar word aangetoon dat IEC61499 funksie-blok beheerders baie kompleks raak as die hoeveelheid van aktueerders en sensors meer as 10 raak. Agent-gebaseerde stelsels bied betroubare beheer, en kragtige kommunikasie-gereedskap, maar vereis 'n hoër vlak van kundigheid as IEC61499 funksie-blokke. Agent-gebaseerde stelsels word voorgestel vir die hoëvlak beheer. Komplekse stelsels kan beheer word met agente en intelligensie kan bygevoeg word om stelsels te beheer in 'n herkon gureerbare manier. Dit was gevind dat agent-gebaseerde beheer beter is as IEC61499 funksie-blok beheer vir die herkon gureerbare beheer van groot vervaardigings stelsels.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85767
This item appears in the following collections: