The perceptions of secondary students about the spread of HIV and AIDS : a study in the Mzingazi area in Richardsbay, South Africa

Dlamini, Mandisa Cynthia (2013-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research paper has been developed in order to find the perceptions of Secondary learners about how HIV and AIDS is spread. There are a number of people who are living with HIV and AIDS in the area where the study has been conducted. Most of the learners are orphaned and vulnerable but a number of them expose themselves to risky behaviours. The nature that secondary school learners are in the transition to adulthood poses a threat and a challenge. This will put them at high risk of infection. The study sought to find out whether the support and interventions provided do meet the in-tended outcome. As stated in the code of good practice “HIV knows no social, gender, age or racial boundaries” (EEA:1998) HIV is a big challenge in poverty stricken environments which is increased by discrepancies in communities resulting from urbanisation, violence and destabilisation. HIV and AIDS is still a disease surrounded by ignorance, prejudice, stigma and discrimination. (EEA:1998) The secondary school learners are the hope of halting the spread, if appropriate and relevant interventions that would make sense to how things are perceived in their cultural beliefs and values. The study was conducted at Sitholinhlanhla primary school, which is at Richardsbay in Mzingazi area. Permission was granted by the SEM department of education, the parents were also given the consent form to allow their children to be used in the study. Grade 8 learners were used as the focus group. The age ranged between 13- 16 years. Results are reported and recommendations for further studies of this nature are made.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die primêre doel van die navorsing was om die persepsie van Sekondêre leerders ten opsigte van Vigs en die verspreiding van die HIV-pandemie te bepaal. Die meeste van die leerders wat in die studie gebruik is, is weeskinders en is dus „n baie blootgestelde groep. Die studie poog om te bepaal of die ondersteuning wat aan ouers gegee word vir die bekamping van die pandemie wel die nodige uitkoms het. Die studie fokus sterk op die Kode vir Goeie Gedrag wat internasionaal aanvaar word en wat aangemoedig word sonder die beperking van sosiale, geslag en rasgrense. MIV en Vigs is steeds „n siektetoestand wat grootliks geignoreer word en wat ook kenkenmerk word deur onkunde, vooroordeel, stigma en diskriminasie. Die studie is onderneem by die Sitholinhlahnhla sekondêre skool in Richardsbaai, Kwa-Zulu Natal , Suid-Afrika. Vooraf toestemming is van die SEM Departement van Onderwys gekry en ouers van die kinders het ingestem dat die navorsing gedoen kan word. Graad-agt leerders is in die steekproef ingesluit en fokusgroepe is gebruik om data in te samel. Die ouderdomme van die kinders het tussen 13 en 16 jaar gewissel. Resultate van die studie het aangetoon dat daar nog steeds „n groot mate van onkunde by die leerders bestaan ten op-sigte van MIV en Vigs en dat hulle hoegenaamd nie behoorlik toegerus is om hulleself te beskerm teen die pandemie nie. Voorstelle ter verbetering van die situasie word voorgestel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85707
This item appears in the following collections: