ITEM VIEW

The voice of the voiceless : reading Luke 1:46-55 in the context of HIV/AIDS in response to Elisabeth Schüssler Fiorenza’s feminist theology

dc.contributor.advisorMouton, A. Elizabeth J.en_ZA
dc.contributor.authorKim, Elizabeth Min Heeen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Old and New Testament.en_ZA
dc.date.accessioned2013-11-23T11:36:03Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-12-13T15:15:18Z
dc.date.available2013-11-23T11:36:03Zen_ZA
dc.date.available2013-12-13T15:15:18Z
dc.date.issued2013-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/85677
dc.descriptionThesis (MTh)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: A biblical truth tends to function in the politics of meaning formation, where cultural norms and values of society direct a biblical reading, which in turn further affirms and constructs social ideals. Specific to this study is the problem of the patriarchal framework that has shaped the prophetic reading of the Magnificat (Luke 1:46-55). Feminist scholars problematize patriarchal characteristics of the text and question religious formulations of gender norms that create unequal gender relations in society. This study presents a prophetic-critical reading of the Magnificat in light of the rhetorical functions of the text. To this end, chapter two evaluates Elisabeth Schüssler Fiorenza‘s theories of feminist praxis to sharpen a reading lens for the exegetical chapter which follows. In chapter three, it illustrates a propagandistic character of the text, intended by the implied author, in order to free the text from a patriarchal reading. Chapter four illustrates the rhetorical functions of the text in a new contemporary context of HIV/AIDS in South Africa. This is accomplished by means of a variety of social, political, economic and religious systems of meaning formation, in the form of a letter, hypothetically addressed to a contemporary benefactor, Queen Elizabeth II.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Bybelse waarheid is geneig om te funksioneer in die politiek van meningsvorming, waar kulturele norme en sosiale waardes die lees van die Bybel lei, wat op sy beurt sosiale ideale verder bevestig en vorm. Hierdie studie fokus spesifiek op die probleem van die patriargale raamwerk wat die profetiese lees van die Loflied van Maria (Luke 1:46-55) tot op hede gevorm het. Feminsitiese teoloë problematiseer die patriargale karaktertrekke van die teks en bevraagteken godsdienstige formuleringe van gender wat ongelyke geslagsverhoudings in die samelewing skep. Hierdie studie bied 'n profeties-kritiese lees van die Loflied van Maria in die lig van die retoriese funksies van die teks. Gevolglik evalueer hoofstuk twee Elisabeth Schüssler Fiorenza se teorië van feministiese praksis, om sodoende die lens vir die volgende eksegetiese hoofstuk te verskerp. Hoofstuk drie illustreer die propagandistiese karakter van die teks, soos bedoel deur die geïmpliseerde skrywer, om sodoende die teks te bevry van patriarchal, profetiese lees. Die laaste hoofstuk illustreer die retoriese funksies van die teks via lae van sosiale, politiese, ekonomiese en godsdienste sisteme van betekenisvorming, in 'n nuwe kontemporêre konteks van MIV/VIGS in Suid-Afrika, in die vorm van 'n brief, gerig aan 'n hipotetiese, kontemporêre weldoener, Koningin Elizabeth.en_ZA
dc.format.extent101 leaves : ill.en_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rightsStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectFeminist theologyen_ZA
dc.subjectBible. Luke I, 46-55 -- Criticism, interpretation, etc.en_ZA
dc.subjectSchussler Fiorenza, Elisabethen_ZA
dc.subjectHIV/AIDSen_ZA
dc.subjectDissertations -- Old and New Testamenten_ZA
dc.subjectTheses -- Old and New Testamenten_ZA
dc.subjectDissertations -- Theologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Theologyen_ZA
dc.titleThe voice of the voiceless : reading Luke 1:46-55 in the context of HIV/AIDS in response to Elisabeth Schüssler Fiorenza’s feminist theologyen_ZA
dc.typeThesisen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW