Global and regional myocardial and circulatory function during anaesthesia in the normal heart and in the presence of threatening or overt myocardial ischemia

Coetzee, Andreas Retief (2013-12)

Thesis (DSc)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie DSc is fundeer op ‘n aantal aspekte rondom ‘n sentrale tema naamlik die algemene en streeksfunksie van die normale hart of die hart blootgestel aan die risiko van miokardiale isgemie. Die werk is oor ‘n bestek van 25 jaar gedoen en sluit in eksperimentele werk in groot en kleindiere sowel as data verkry in pasiënte. Hoofstuk 1 handel met globale en streeksfunksie in die normale hart met die klem op die meer moderne benadering tot die koppeling van die hart met die sirkulasie en effek van middels op die twee komponente. Hierdie hoofstuk het waardevolle inligting gegee t.o.v. fisiologie maar ook gehelp om die middels te kies vir daaropvolgende studies. Hoofstuk 2 bevat navorsing wat verwys na die hart met kroonaarstenose. Onder andere word gesteun op ‘n dieremodel van kroonaarstenose. Die hoofstuk sluit data in wat , as eerste en unieke bydrae, gewys het dat inhalasie narkose middels die reperfusie besering van die hart kan verminder. Hierdie data het spesifiek bygedra om die kliniese praktyk van narkose vir hierdie pasiënte te verander. Hoofstuk 3 verwys na werk gedoen om die hart gedurende elektiewe chirurgiese arres te oksigeneer. Die effektiwiteit van verskillende kardioplegiese vloeistofsamestellings is ook krities ontleed. Die vierde hoofstuk handel met ‘n ernstige kliniese probleem naamlik akute pulmonêre hipertensie. By pasiënte met akute long besering is hierdie verskynsel baiemaal die oorsaak van dood en of moeitevolle oksigenasie. Die werk het gelei tot beter insigte t.o.v. pasiënt hantering tot die punt dat baie van die pasiënte vandag gered kan word.

ENGLISH ABSTRACT: This thesis is based on a number of aspects with a central theme of global and regional cardiac function in the normal heart and the heart at risk of ischemia. It summarizes work done over 25 years and includes experimental work in large and small animals as well as data obtained from human clinical practice. Chapter one deals with global and regional heart function and especially the physiological concept of ventriculo-arterial coupling as a mechanism to explain and understand the effects of inter alia commonly used drugs. Chapter 2 summarizes work done in hearts with a coronary artery stenosis. One of the interesting ,and at that time, unique findings was that inhalation anesthetic drugs are effective in limiting the reperfusion injury of the heart. This insight helped to redirect techniques used to anaesthetize patients with coronary artery disease. The third chapter examines methods to improve myocardial oxygenation during elective surgical cardiac arrest. It also includes data showing that not all the cardioplegic solutions are equally effective. Chapter four deals with a significant clinical problem i.e. acute pulmonary artery hypertension. This condition is often responsible for patient death, or contributes to, difficult oxygenation in patients with acute lung injury. The work in this chapter assisted in understanding the pathophysiology of the condition and improved the management thererof. This insight, combined with progress in other areas in the pathology or acute lung injury, has led to many of the patients today surviving their illness.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85584
This item appears in the following collections: