’n Ondersoek na toegepaste teater as medium vir gemeenskapsontwikkeling in die Stellenbosch-omgewing

Esterhuysen, Jana Maria (2013-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this research paper an investigation into applied theatre as medium for community development in the Stellenbosch area is conducted. An initial investigation was launched to determine whether there are currently organizations in the Stellenbosch area that uses applied theatre for the purpose of community development. This investigation concluded that there are organizations currently in the Stellenbosch area that make use of community theatre, but not necessarily for the purpose of community development. After further research, it was found that there are organizations in the greater South Africa who make use of other forms of applied theatre as a medium for community development such as theatre for development and theatre-ineducation. Consequently, brief overviews of the different forms of applied theatre are given, explained and discussed under the following three categories: applied theatre in education, applied theatre in the community and applied theatre in the workplace. From this description it was determined that community theatre and theatre in education is the most appropriate forms of applied theatre for community development. An empirical study was launched to investigate existing and/or completed applied theatre projects in the Stellenbosch area as well as the greater South Africa to determine which projects have been undertaken, which forms of applied theatre has been used and what the focus and outcomes of the projects was. Interviews were conducted with specific organizations to determine how applied theatre is being applied as medium for community development. Following the existing projects and the identified forms of applied theatre that could be used for community development, it was decided to conduct and launch a theatre for development project in the Stellenbosch area. There is currently no similar theatre for development projects and the feasibility of such a project has been questioned in a practical manner in a case study. The case study was launched at a school in the Stellenbosch area where a project that deals with the importance of school attendance were undertaken with a group of Grade 7 students. After completion of the research study it has been determined that applied theatre can be used as a medium for community development in the Stellenbosch area. Although there are several challenges to face such as finance and planning associated with the execution of an applied theatre project, it is possible for such a project to be potentially successful.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie navorsingstudie word daar ondersoek ingestel na toegepaste teater as medium vir gemeenskapsontwikkeling in die Stellenbosch-omgewing. Hierdie navorsing rus op drie bene, naamlik ’n literatuurstudie, ’n empiriese ondersoek in die vorm van onderhoude en ’n gevallestudie in die vorm van ’n teater vir ontwikkeling-projek. Eerstens word ’n bondige oorsig van die verskillende vorme van toegepaste teater gegee. Die verskillende vorme word uiteengesit en bespreek onder die volgende drie kategorieë, naamlik: toegepaste teater op onderwysgebied, toegepaste teater in die gemeenskap en toegepaste teater in die werkplek. Uit hierdie omskrywings is bepaal dat teater vir ontwikkeling, gemeenskapsteater en teater-in-die-onderwys oënskynlik die mees gepaste vorme vir gemeenskapsontwikkeling is, alhoewel die begrip toegepaste teater oor die algemeen verandering van een of ander aard ten doel stel. ’n Empiriese ondersoek is geloods na bestaande en/of afgehandelde toegepaste teaterprojekte in die Stellenbosch-omgewing, sowel as die groter Suid-Afrika om te bepaal watter projekte is reeds aangepak, watter vorme van toegepaste teater gebruik word en wat die fokus en uitkomste van die projekte is. Daar is gevind dat organisasies in die Stellenbosch-omgewing wat wel teater as medium vir ontwikkeling gebruik, meestal fokus op gemeenskapsteater. Organisasies in die groter Suid-Afrika maak egter ook gebruik van ander vorme van toegepaste teater vir gemeenskapsontwikkeling, soos byvoorbeeld teater vir ontwikkeling en teater-in-die-onderwys. Na aanleiding van die bestaande projekte en die geïdentifiseerde vorme van toegepaste teater vir gemeenskapsontwikkeling is daar besluit om ’n teater vir ontwikkelings-projek in die Stellenbosch-omgewing te loods. Daar is tans geen soortgelyke teater vir ontwikkeling-projekte nie en die lewensvatbaarheid van so ’n projek is op praktiese wyse ondersoek in ’n gevallestudie. Die gevallestudie is geloods by ’n skool in die Stellenbosch-omgewing waar daar met Graad 7- leerders ’n projek aangepak is wat handel oor die belangrikheid van skoolbywoning. Na afloop van die navorsingstudie is daar bepaal dat toegepaste teater wel suksesvol as medium vir gemeenskapsontwikkeling in die Stellenbosch-omgewing gebruik kan word en in sommige gevalle reeds gebruik word. Daar is wel verskeie uitdagings, onder andere met betrekking tot finansies en beplanning, wat gepaard gaan met die uitvoering van ’n toegepaste teaterprojek. Alle aanduidings is egter dat sulke projekte ’n beduidende impak op ’n gemeenskap kan hê.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80359
This item appears in the following collections: