The perceptions of teachers at Kylemore High School regarding the teaching of HIV/AIDS education to learners

Jordaan, Carmen Denise (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The national Department of Education prioritised their HIV/AIDS response; implementing HIV/AIDS education within the subject Life Orientation for all phases. The study focuses on establishing how teachers perceive HIV/AIDS education since their perceptions affect effective implementation of related content. A qualitative research approach was use for data collection from a sample of 16 teachers at Kylemore High School; convenience sampling technique was used. The data collection method was semi-structured individual interviews together with qualitative content analysis. Discussions of the findings was based on the following themes: The research environment, demographic profile of the participants, career and education background of participants, the school environment and HIV/AIDS, the HIV/AIDS knowledge of participants and the concept of HIV/AIDS education. Findings indicate the different perceptions of teachers, which are impacted by various factors. Teachers were unanimous regarding the importance and needfulness of HIV/AIDS education. Recommendations were subsequently made that will influence how teachers perceive this content.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die nasionale Departement van Onderwys het hul MIV/VIGS reaksie geprioritiseer; implimentering van MIV/VIGS onderwys binne die vak Lewensorientering vir alle fases. Die studie is gefokus daarop om vas te stel hoe onderwysers MIV/VIGS onderwys bespeur, siende dat hul persepsies effektiewe implimentering van verwante inhoud affekteer. `n Kwalitatiewe navorsingsbenadering was gebruik vir data invordering van `n steekproef van 16 onderwysers by Kylemore Hoërskool, gerieflikheidsteekproefneming tegniek was gebruik. Die data invorderingsmetode was semi-gestruktureerde individuele onderhoude tesame met kwalitatiewe inhoud analise. Besprekings van die bevindinge sal gebaseer wees op die volgende temas: die navorsingsomgewing, demografiese profiel van die deelnemers, loopbaan en opvoeding agtergrond van deelnemers, die skoolomgwewing en MIV/VIGS, die MIV/VIGS kennis van deelnemers en die konsep MIV/VIGS onderwys. Bevindinge dui aan die verskillende persepsies van onderwysers, wat geimpakteer word deur verskeie faktore. Onderwysers was eenparig rakende die belangrikheid en nodigheid van MIV/VIGS onderwys. Aanbevelings was gevolglik gemaak wat `n invloed sal hê hoe onderwysers die inhoud bespeur.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79943
This item appears in the following collections: