Role of contraception in HIV prevention

Lufuluabo, Ngeleka Albert (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Reproductive health of people living with HIV/AIDS is a significant public health issue because of its associated risks of HIV transmission to both, the baby and the sexual partner. Provision of effective contraceptive to HIV-positive women is a proven prevention strategy, and can help prevent unintended pregnancy and other sexually transmitted infections. Unmet need for contraception in developing world and rates of unintended pregnancies among women living with HIV remain highly prevalent. The objectives of this study were to identify the current knowledge of HIV-positive women on existing contraceptive methods, determine their current contraceptive practices, identify barriers to contraception use, and provide recommendations on how contraception uptake can be improved among these women in Kasane. A cross-sectional study using qualitative technique was used among twenty five (25) participants at Kasane Primary Hospital. In-depth interviews were conducted with the help of research assistants for data collection. Excel Microsoft Office Software was used for socio-demographics data entry and analysis, and qualitative data were analysed manually using descriptive statistics. Main reasons for low uptake of contraception were desire for children, partner refusal, side effects, and socio-cultural and religious factors. Contraception prevalence was 56 % and condom was the most used contraceptive method (36%). whereas the rate of unintended pregnancies was 60% . Knowledge of contraception was high (100%) but limited proportion of participants (12%) had an expended understanding of contraception as a HIV prevention strategy. Most women living with HIV prefer to space, limit or stop childbearing but do not use any contraceptive method and found themselves with unintended pregnancy. Despite the good knowledge about contraception among participants, the uptake remained low. About half (44%) of the women interviewed were not on any contraceptive method. The choice to use contraception interferes with many factors and the desire to fulfil the primary reproductive intention of men and women, including those living with HIV, mostly override this choice. There is need for a strategic integrated approach that conveys HIV prevention messages and discusses the importance of planning a pregnancy. Thus promoting dual protection among women living with HIV.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die voortplantingsgesondheid van mense wat met MIV/vigs leef, is ‘n belangrike openbaregesondheidskwessie, aangesien voortplantingsgesondheid verband hou met die gevaar van MIV-oordrag na babas sowel as seksmaats. Daar is al bewys dat ander seksueel oordraagbare siektes sowel as onbeplande swangerskappe voorkom word as doeltreffende voorbehoedmiddels verskaf word aan vroue wat MIV-positief is. Dit behoefte aan voorbehoeding in ontwikkelende lande bly egter baie dikwels agterweë, en ‘n groot persentasie vroue wat met MIV leef, raak onbepland swanger. Die doel met hierdie ondersoek is om vas te stel wat vroue wat MIV-positief is, tans oor bestaande voorbehoeding weet, watter voorbehoedingsmetodes hulle tans gebruik en watter struikelblokke daar vir die gebruik van voorbehoeding is, en om voorstelle te maak oor hoe ʼn groter persentasie van hierdie vroue in Kasane oortuig kan word om voorbehoedmiddels te gebruik. ‘n Deursnee-studie wat met behulp van kwalitatiewe tegnieke by die Kasane Primêre Hospitaal uitgevoer is, het vyf en twintig (25) deelnemers betrek. Met die hulp van navorsingsassistente is diepte-onderhoude gevoer om inligting in te samel. Microsoft Office se Excel-sagteware is gebruik om sosio-demografiese inligting in te voer en te ontleed, en kwalitatiewe inligting is met verwysing na beskrywende statistiek met die hand ontleed. Die vernaamste redes vir die trae gebruik van voorbehoeding was die begeerte na ‘n kind, die teenstand van seksmaats, die newe-effekte, en sosio-kulturele en godsdienstige oorwegings. Daar is bevind dat 56% van die deelnemers voorbehoeding gebruik, dat kondome die algemeenste voorbehoedmiddel is (36%) en dat 60% van alle swangerskappe ongewens was. Die deelnemers was almal oor voorbehoeding ingelig (100%), maar slegs ‘n klein persentasie (12%) het ook geweet dat voorbehoedmiddels ‘n voorkomingstrategie vir MIV-infeksie is. Die meeste vroue wat met MIV leef, verkies om swangerskappe te versprei, te beperk of te verhoed, maar gebruik geen voorbehoedmiddels nie en het dus onbepland swanger geraak. Hoewel die deelnemers goed ingelig was oor voorbehoeding, het min van hulle dit gebruik. Ongeveer die helfte (44%) van die vroue met wie onderhoude gevoer is, het geen voorbehoeding gebruik nie. Die keuse om ‘n voorbehoedmiddel te gebruik, word beïnvloed talle ander faktore, en mans en vroue se primêre begeerte om voort te plant – ook al leef hulle met MIV – weeg gewoonlik swaarder as hierdie keuse. Daar is ‘n behoefte aan ‘n strategiese, geïntegreerde benadering wat boodskappe oor MIV-voorkoming oordra en wat tuisbring hoe belangrik dit is om swangerskappe te beplan. Sodoende sal vroue wat met MIV leef, tweedoelige beskerming kry.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79936
This item appears in the following collections: