Die aard van jeugdiges se subjektiwiteite by 'n skool in 'n diverse plattelandse mynbou-omgewing

Groenewald, Emma (2013-03)

Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the nature of the youths` subjectivity at a school in a diverse rural mining environment. The study was done in an isolated rural mining environment. Space is an important point of departure and a thorough background of the contextual factors are given. The participants in this study are daily confronted with challenges such as long distances, poverty, unemployment and alcohol and substance abuse. Space, subjectivity and cultural capital are used to understand youth development and youth experience. The main premise of the study is that the environments of these youth greatly overlap. There is a dynamic relationship between their living and school environment. Distinctive processes, social networks, relationships and cultural groups are found in each of these environments. Another focus of this study was to determine how these young people bridge their different lived spaces, negotiate and adapt within these environments. Qualitative reseach methods were used in formal and informal interviews. Participants had the opportunity to present their experiences in storyline. A narrative-based, interpretive, -descriptive research paradigm was the most appropriate research method of capturing the wide variety of living experience. The study demonstrates how these youth are positioned within their environments in order to embody their space subjectivity. By making use of their own resources, networks and interactions, they navigate their overlapping spaces and thereby lead meaningful lives.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing in hierdie studie wou die aard van jeugdiges se subjektiwiteite by `n skool in `n diverse plattelandse mynbou-omgewing vasstel. Die studie vind plaas op `n afgeleë plattelandse mynbou-omgewing. Ruimte is `n belangrike vertrekpunt en `n deeglike agtergrond van die kontekstuele faktore word gegee. Die deelnemers in die studie word daagliks gekonfronteer met uitdagings soos ver afstande, armoede, werkloosheid, tienerswangerskappe en drank-en dwelmmisbruik. In die studie word die lense ruimte, subjektiwiteit en kulturele kapitaal gebruik om jeugwording en jeugmeemaking in `n plattelandse mynbou-omgewing te verstaan. Die hoofuitgangspunt was dat die omgewings waarin die jeugdiges hulle bevind, veelvuldig oorvleuel. Daar bestaan `n dinamiese verwantskap tussen die jeugdiges se woon- en skoolomgewing. Binne elke ruimte is daar eiesoortige prossesse, sosiale netwerkverhoudinge en kulturele groepe. Die studie fokus ook op die maniere hoe hierdie jeugdiges hul verskeie beleefde ruimtes oorbrug en hoe onderhandeling en aanpassing binne die ruimtes plaasvind. Kwalitatiewe navorsingsinstrumente: formele en informele onderhoude is gebruik om my navorsingsvraag te beantwoord. Die deelnemers is geleentheid gegee om hulle ervaringe in storielyn te weergee. `n Narratiewe interpretatiewe beskrywende navorsingsparadigma was die toepaslikste om die ryke verskeidenheid van geleefde ervaringe oor te dra. Die studie toon hoe die deelnemers op spesifieke maniere deur hulle omstandighede geposisioneer word ten einde vergestalting aan hul jeugsubjektiwiteite te gee. Deur gebruik te maak van hul eie bronne, netwerke en interaksies navigeer hierdie deelnemers hul oorvleuelde ruimtes om sodoende sinvolle lewens te leef.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79888
This item appears in the following collections: