A cost optimised process mean set point for two sided specifications

Van Wijck, W. ; Von Benecke, M. (1999)

CITATION: Van Wijck, W. & Von Benecke, M. 1999. A cost optimised process mean set point for two sided specifications. South African Journal of Industrial Engineering, 10(1):87-98, doi:10.7166/10-1-375.

The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za

Article

ENGLISH ABSTRACT: This paper describesthe derivationof cost minimisingexpressions to optimallyset the processmeanof a manufacturing processrestrictedby a double-sidedspecification. Two scenariosare considered. For the first scenario,multiplereworkingiterationsare possible,while in the second,only one rework opportunityis allowed. A numericalexampleis also presented. Resultswere obtainedby numerical solutionand are presentedin graphicalformat.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdieartikelbeskryfdie afleidingvan koste-minimerende uitdrukkings wat die proses-gemiddelde van 'n vervaardigingsproses wat deur 'n twee-kantige spesifikasie beperk word,optimaaldaar stel. Twee gevalleword oorweeg. In die eerstegeval is verskeieherwerk-iterasies moontlik,terwyl die tweede gevalslegs een herwerk-geleentheid aanvaar. 'n Numeriesevoorbeeldwordook bespreek. Resultate is deur numerieseanaliseverkry en word grafiesvoorgestel

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/70480
This item appears in the following collections: