The development of an experimental integrity instrument for various cultural groups as conceptualised form the South African personality inventory (SAPI) project

Lotter, Megon (2011-03)

Thesis (MComm (Industrial Psychology))--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: An urgent need exists for the development of a locally, multicultural personality instrument for South Africa. The South African Personality Inventory (SAPI) project was launched with the specific aim of developing a comprehensive personality questionnaire for all eleven South African language groups that covers all major aspects of personality deemed relevant in the South African context. The current study focused on developing an experimental instrument for the integrity cluster, one of the 9 SAPI clusters. This study forms part of the second phase of the SAPI project (quantitative phase). In this phase the experimental integrity instrument was administered to a sample of police reservists of the South African Police Service (SAPS; N = 1023). Findings revealed that certain items should be removed (30 of 132 items were removed). The first-order factor analysis confirmed one factor per facet that should be retained (specifically: Honest, Loyal, Pretending, Responsible, Trustworthy, Truthful, and Fair) for most of the facets. The exceptions were the Morally Conscious facet where two factors emerged and the Discriminative facet where no significant factor emerged. With the exception of the Discriminative facet (low reliability coefficient) and the Fair facet (average reliability coefficient) all the facets demonstrated acceptable levels of reliability. The study concluded that the underlying dimensionality of the data confirmed the structure of the integrity cluster and the experimental integrity instrument. This first draft instrument can thus be applied to multi-cultural groups.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika het ʼn dringende behoefte aan die ontwikkeling van plaaslike, multikulturele persoonlikheidstoetse. Die Suid-Afrikaanse Persoonlikheidsinstrument projek is geloods met die spesifieke doel om ʼn volledige persoonlikheidsvraelys vir al elf Suid-Afrikaanse taalgroepe te ontwikkel, wat betrekking het op alle belangrike aspekte van persoonlikheid wat relevant is tot die Suid-Afrikaanse konteks. Die fokus van die huidige studie was om ʼn eksperimentele instrument op een van die SAPI se 9-kluster modelle te ontwikkel, naamlik die integriteitskluster. Dit vorm deel van die tweede fase van die SAPI projek (kwantitatiewe fase) waar die eksperimentele integriteitsinstrument op ʼn steekproef van intreevlak polisie-kandidate van die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), afgelê is (N = 1023). Die bevindinge het getoon dat sekere items verwyder moes word (30 van 132 items is verwyder). Die eerste-orde faktor analise het bevestig dat een faktor per faset behou moet word (meer spesifiek, Eerlik, Lojaal, Skynheilig, Verantwoordelik, Betroubaar, Waarheid, en Regverdig). Twee faktore het na vore gekom in die Moreel Bewuste faset en geen betekenisvolle faktor was verkry vir die Diskriminerende faset nie. Alle fasette het aanvaarbare vlakke van betroubaarheid geopenbaar, behalwe vir ʼn lae betroubaarheidskoëffisiënt vir die Diskriminerende faset, en ʼn gemiddelde betroubaarheidskoëffisiënt vir die Regverdigheidsfaset. Die gevolgtrekking was dat die onderliggende dimensionaliteit van die data die struktuur van die integriteitskluster en die eksperimentele integriteitsinstrument, bevestig het, asook dat die eerste proef-instrument toegepas kan word op multikulturele groepe.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6889
This item appears in the following collections: