Development of a crane load software application for electric driven overhead travelling bridge cranes in accordance with SANS 10160-6:2010

De Waal, Arthur William (2011-03)

Thesis (MScEng (Civil Engineering))--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Electric driven overhead travelling bridge cranes (EOHTC) form a vital part of industrial plants where heavy objects require moving. Overhead travelling cranes aid in production by allowing an uninterrupted work process on the ground while heavy loads are moved to their required locations. Various factors need consideration in determining the loads induced by an EOHTC on its support structure. In order to design such a support structure, the designer must understand and take into account the various loads that the support structure will be subject to during its lifetime. The procedure for determining the loads induced by the EOHTC on its support structure is laid out in the SANS 10160-6:2010 code of practice. This document was published in June 2010 and as a result very few worked examples exist to test the coherence of the procedure. This thesis presents an investigation into the procedure for determining the actions induced by overhead travelling bridge cranes adopted in the SANS 10160-6:2010 code of practice. The investigation was conducted by developing a software application to automatically determine the necessary crane actions needed for the design of the crane support structure, given certain input parameters. The motivation behind this was to have a tool that can calculate the crane induced loads automatically. And by developing such a tool the procedure given in the code of practice is better understood. The Java programming language was used to code the calculations with an object oriented programming approach (OOP). NetBeans, the integrated development environment for developing with Java was used to generate the required graphical user interface of the application. In addition, a Microsoft Excel calculation sheet was also developed for the purpose of comparison and verification. Whilst developing the software application, it was found that the model for the acceleration or deceleration of the crane was specific for four wheel cranes only. This model was then extended to accommodate eight and sixteen wheel cranes and incorporated into the algorithm architecture of the application. The application was successfully completed and verified using benchmarked examples.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Elektriese oorhoofse brugkrane vorm ‘n belangrike deel van baie nywerheidsprosesse, waar dit gebruik word om swaar laste in die nywerheidsaanleg te verskuif. Oorhoofse brugkrane voeg waarde by die produksie lyn deur te sorg dat die werksproses op die grond onversteurd voortgaan terwyl swaar laste na hul vereiste posisies verskuif word. Verskillende faktore moet in ag geneem word om die nodige kraanlaste te bepaal. Hierdie laste word benodig om die kraan se ondersteuningstruktuur te ontwerp. Die ontwerper moet die nodige kundigheid hê en moet ook die verskeie laste in ag neem wat die ondersteuningstruktuur gedurende sy leeftyd sal dra. SANS 10160-6:2010 verskaf riglyne vir die bepaling van die laste wat deur oorhoofse brugkrane uitgeoefen word. Hierdie dokument is in Junie 2010 gepubliseer dus bestaan daar min uitgewerkte voorbeelde om die korrektheid van die riglyne te toets en toepassing te demonstreer. Hierdie proefskrif ondersoek die riglyne vir die bepaling van oorhoofse brugkraan aksies soos uiteengesit in die SANS 10160-6:2010. Die navorsing is uitgevoer deur middel van die ontwikkeling van ‘n sagteware toepassing wat die nodige oorhoofse brugkraanlaste automaties bepaal, gegee sekere invoer waardes. Die rede hiervoor was om ‘n hulpmiddel te ontwikkel vir die outomatiese bepaling van oorhoofse brugkraan. Deur die bogenoemde hulpmiddel te ontwikkel word die riglyne, soos gegee in die kode beter verstaan. Java is gebruik as programmeringstaal waar die objek geörienteerde programeringstyl toegepas was. Die geintegreerde ontwikkelingsomgewing vir ontwikkeling met Java, naamlik NetBeans is gebruik om die nodige gebruikers koppelvlak op te bou. ‘n Microsoft Excel sigblad is ook ontwikkel vir kontrolerings doeleindes. Gedurende die ontwikkeling van die sagtewarepakket is dit bevind dat die lasmodel vir die versnelling of vertraging van die oorhoofse brugkraan slegs op vierwiel krane van toepasing is. Hierdie lasmodel is dus uitgebrei om agt- en sestienwiel krane ook te bevat. Die lasmodel aanpassing is dan ook in die program se algoritme-argitektuur ingebou. Die sagteware toepassing is suksesvol ontwikkel en gekontroleer met ‘n maatstaf voorbeeld.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6622
This item appears in the following collections: