The alchemy of sound : creating unbelievable believability through audiovisual fusion

Jansen, Rhyno (2011-03)

Thesis (MPhil (Music))--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis represents an attempt to explore the use of metadiegetic film sound and its connection with qualities displayed by human physiology. Metadiegesis is chosen as the focus of this study, in order to point out the potential of film sound to be representative and not to slavishly imitate its visual counterpart. Therefore, because metadiegetic sound is deictic in nature, the first hurdle to clear was to navigate through a terminological minefield, allowing a clear glimpse of its true meaning and its connection with the filmic image. The researcher attempts to create hypothetical scenarios in order to analyse and discuss metadiegetic examples from films, convincingly utilised and less-convincingly so. The intention was to understand, clarify and disambiguate terminological uncertainties and inaccuracies. An exploration of asynchronous metadiegetic sound follows as refinement of the first step. This is done by resorting to existing examples in the form of extracts from films for demonstration purposes. As a result, the use of metadiegetic film sound is clearly defined and its use explained by attaching it to three concepts: a ‘story within a story’, external story space, and internal representation. It is argued that through these concepts, sound can be amalgamated with image to create a different realm, where sound and image tell more than an audio-visual story.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie tesis poog die navorser om die gebruik van “metadiegetic” film-klank, en die verband wat dit met die menslike fisiologie hou, te verken. “Metadiegesis” vorm dus die fokuspunt van die navorsingstuk. Hierdie fokus beklemtoon film-klank se verteenwoordigende potensiaal, en die feit dat dit nie net ʼn slaafse nabootsing van die visuele aspek van film is nie. Aangesien “metadiegetic” klank dus deikties van aard is, is die eerste uitdaging om ʼn weg te vind deur ʼn terminologiese mynveld. Dit word gedoen in ʼn poging op ʼn duidelike begrip van die ware betekenis van “metadiegesis” te ontwikkel, en om die verband wat film-klank met die visuele aspek van film het, duidelik te maak. Die navorser poog in die eerste plek om hipotetiese scenario’s te skep om sodoende “metadiegetic” voorbeelde in films te analiseer en te bespreek. Die doel is om terminologiese onsekerhede en dubbelsinnighede te verstaan en te verklaar. Dan volg die verkenning van asinchroniese “metadiegetic” klank as verfyning van die eerste stap. Dit word gedoen deur gebruik te maak van film-uittreksels ter verduideliking van die bogenoemde stappe. Na aanleiding hiervan, is die gebruik van metadiegetiese film-klank duidelik gedefinieer, en die toepassing daarvan gekoppel aan drie konsepte: ʼn “storie binne-in ʼn storie”, “eksterne storie ruimte” en “interne verteenwoordiging”. Deur middel van hierdie konsepte kan klank saamsmelt met beeld om ʼn ander dimensie te betree, waar klank en beeld meer vertel as ʼn oudiovisuele storie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6561
This item appears in the following collections: