'n Projekevaluering van die aanbied van 'n paratransitdiens aan hoe-inkomstegroepe

Botes, Francois Jacobus (1993-11)

Tesis (M. Comm.)--Universiteit van Stellenbosch, 1993.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The increasing use of private transport during the peak periods is contributing to the congestion problem, which results in a decline in mobility in urban areas. Existing bus, minibus-taxi and rail commuter services appear to be unsuccessful in attracting car users to public transport. Simultaneously the diminishing overall accessibility of people without private transport is decreasing due to the decentralised land use and a decline in the quality of public transport services. This study investigates the technical, economic and financial feasibility of providing a paratransit service to the high income groups with the aim of improving the study group's mobility and overall accessibility. The Cape Town Metropolitan Transport Area was chosen as the study area for this investigation. Information is provided on (1) the operation of paratransit services elsewhere in the world, (2) the demand for and supply of commuter transport in the study area and (3) the operating cost of supplying a paratransit service to the high income group. The main findings of the study are that (1) a combination of mini and midibuses would be the most suitable vehicles for the provision of such a service, (2) the potential service would be economically viable and (3) the service would have to be subsidised in order to maintain an acceptable level of service.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die toenemende gebruik van privaatvervoer gedurende spittye lei tot 'n groterwordende kongestieprobleem, en gevolglik 'n daling in mobiliteit, in stedelike gebiede. Die bestaande bus-, minibustaxi- en spoorpendeldienste blyk onsuksesvol te wees om motorgebruikers na openbare vervoer te laat oorskakel. Gepaardgaande hiermee ondervind persone wat nie oor motorvervoer beskik nie 'n al hoe groter mate van ontoeganklikheid as gevolg van gedesentraliseerde vestigingspatrone en agteruitgang in die kwaliteit van konvensionele openbare vervoerdienste. Hierdie studie ondersoek die tegniese, ekonomiese en finansiele geskiktheid van die aanbied van In paratransitdiens aan hoe-inkomstegroepe ten einde die studiegroep se toeganklikheid en mobiliteit te verbeter. Die Kaapstadse Metropolitaanse Vervoergebied is as studiegebied vir die ondersoek gekies. Inligting word verskaf oor (1) die bedryf van paratransitdienste elders in die wereld, (2) die vraag na en aanbod van pendelvervoer in die studiegebied en (3) bedryfskoste-aspekte van die aanbied van paratransitdienste aan hoe-inkomstegroepe. Die vernaamste bevindinge van die studie is dat (1) 'n kombinasie van mini- en midibusse die geskikste voertuie vir die aanbied van sodanige diens sal wees, (2) dat die potensiele diens ekonomies geregverdig is en (3) dat subsidies nodig sal wees ten einde 'n aanvaarbare dienskwaliteit te handhaaf.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/58082
This item appears in the following collections: