Enhancement of cooling tower performance by manipulation of rain zone drop size

Oosthuizen, Henry Randolph (1995-03)

Thesis (MEng)--University of Stellenbosch, 1995.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die moontlikheid om die warmteoordrag in die reensone van 'n natuurlike trek nat koeltoring te vcrbeter deur die gemiddelde druppel diameter van die sproei te verminder is ondersoek. Eksperimentele wcrk was daarop gerig om tipiese druppelgrootte verspreidings onder druppakking te bepaal, asook die verkryging van werklike verrigtings-data vir verskiJlende pakking en reensone kombinasies in 'n koeltoring toetsfasiliteit. 'n Fotografiese metode wat gebruik maak van beeldverwerkingstegniekc is ontwikkel om die druppelgrootte verspreidings wat in die )meltoring toetsfasiliteit gevind word te bepaal. 'n Rekenaar simulasieprogram wat ontwikkel is deur Dreyer [940Rl] is verder gebruik om reensone verrigtingsdata ( oordragskarakteristieke en druppelgrootte verspreidings) teoreties te vcorspel, vir vergelyking met en evalusie van die eksperimentele resultate. Dit is bewys dat die plasing van 'n laag spatroosters reg onder druppakking die gerniddelde druppeldiameter in die reensone verrninder het, wat gelei het tot 'n ooreenstemmende toename in oordragskarakteristiek. Met die gebruik van 'n rekenaar simulasie program is bereken dat hierdie opstelling die termiese kapasiteit van 'n koeltoring met tot 5 % kan verbeter.

ENGLISH ABSTRACT: The possibility of improving the heat transfer in the rain zone of large natural draft wet cooling towers, by decreasing the mean drop diameter in this region, has been investigated. Experimental studies were aimed at determining typical drop size distributions under trickle packs and obtaining actual performance data for packing and rain zone combinations in a cooling tower test facility. A photography-based method, which utilizes image processing techniques, was develo!Jed t() determine the drop size distributions found in the test facility. A computer simulation program developed by Dreyer [94DRI] was used to theoretically predict rain zone performance data (i.e., transfer coefficients and drop size distribution data) for comparison with and evaluation of the experimental data. I: was found that by placing a layer of splash grids beneath a trickle pack the mean drop diameter in the rain zone was decreased, resulting in corresponding increases in transfer characteristic. Using a computer simulation program it was calculated that this arrangement could increase the thermal capacity of a large natural draft cooling tower by up to 5 %.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/54736
This item appears in the following collections: