Influence of disability grants on antiretroviral medication adherence : a study at Stanger HIV clinic

Oyegoke, Olukunle Olugbenle (2010-12)

Thesis (MPhil (Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT:Different reports have evidently shown that there are HIV infected individuals on antiretroviral medications who at some points have difficulty with adherence. Various reasons have been proposed for this. However, commonly reported anecdotally is the poor adherence by those benefiting from the government‟s disability grant as a way of remaining eligible for the grant. The study aimed at exploring various influences that disability grants might have on its beneficiaries (who are HIV positive) in terms of adherence to their antiretroviral medications. Structured interviews and focus group discussions were the methods of study. Ten adult beneficiaries of the disability grant who are HIV positive and also taking antiretroviral medications were selected from Stanger HIV clinic and requested to voluntarily participate in the structured interviews. Two sets of focus group discussions were conducted for recipients of disability grants who are HIV positive and taking antiretroviral medications too. There were eight participants in each discussion group. In addition to the interviews and focus group discussions conducted as afore mentioned, a medical officer with Stanger HIV clinic and a social worker were selected and individually interviewed. The different participants‟ responses were compiled and analysed. The study showed the disability grant is a key motivator to the continual use of ARV medications among the HIV beneficiaries. It serves as the mainstay of life sustenance among them most especially in providing for food and transportation to clinics. Other „inappropriate‟ ways of spending the grant were equally identified in the study. The study further found that issue of discontinuing the disability grant by the government was not a welcomed idea among most of the grant beneficiaries.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Verskeie verslae het getoon dat daar persone met MIV en wie op antiretrovirale medikasies is wie sukkel om getrou aan die program te bly. Verskeie redes is hiervoor voorgestel. Nietemin, daar is alledaagse anekdotiese vertellings van die swak vlak van trou bly deur voordeeltrekkers van die regering se ongeskiktheidstoelae as ‟n manier om geskik te bly vir die toelaag. Hierdie studie het gepoog om verskeie invloede wat ongeskiktheidstoelaes dalk op voordeeltrekkers uitoefen (wie MIV positief is) te ondersoek in terme van trou bly aan hul antiretrovirale medikasie programme. Gestruktureerde onderhoude en fokusgroepe is in die studie gebruik. Tien volwasse voordeeltrekkers van ongeskiktheidstoelaes, wie ook MIV positief is, en wie ook antiretrovirale medikasies geneem het, is gelesekteer van die Stanger MIV-kliniek en gevra om vrywillig aan die gestruktureerde onderhoude deel te neem. Twee stelle fokusgroepbesprekings is vir MIV-positiewe voordeeltrekkers van ongeskiktheidstoelae, wie ook antiretrovirale medikasies neem, aangevoer. Daar was agt deelnemers in beide besprekingsgroepe. Bo en behalwe die onderhoude en fokusgroepbesprekings, is individuele onderhoude met ‟n mediese beampte aan die Stanger MIV-kliniek en ‟n maatskaplike werker aangevoer. Die response van die verskeie deelnemers is toe saamgestel en ontleed. Die studie het getoon dat die ongeskiktheidstoelae ‟n sleutel motiveerder vir die volgehoue gebruik van ARV medikasie onder die MIV voordeeltrekkers is. Dit dien as die steunpilaar vir lewensmiddele onder hulle veral in die voorsiening van voedsel en vervoer na klinieke. Ander „onpaslike‟ maniere van spandering van die toelaag is ook in die studie identifiseer. Die studie her verder getoon dat die kwessie van die beëindiging van die ongeskiktheidstoelae deur die regering nie ‟n welkome idee onder die toelaag-voordeeltrekkers is nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5457
This item appears in the following collections: