Identification and characterisation of grapevine leafroll-associated virus 3 genomic and subgenomic RNAs

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Burger, J. T.
dc.contributor.advisor Freeborough, M-J.
dc.contributor.author Maree, Hans Jacob
dc.date.accessioned 2010-10-19T10:06:37Z
dc.date.accessioned 2010-12-15T10:43:41Z
dc.date.available 2010-10-19T10:06:37Z
dc.date.available 2010-12-15T10:43:41Z
dc.date.issued 2010-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/5417
dc.description Thesis (PhD (Genetics))--University of Stellenbosch, 2010.
dc.description Includes bibliography.
dc.description Title page: Dept. of Genetics, Faculty of Science
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3) is the type strain for the genus Ampelovirus, family Closteroviridae. There has been only one report that claimed the complete nucleotide sequence of GLRaV-3 (isolate NY-1, AF037268). Here we report the complete sequence of the South African GLRaV-3, isolate GP18 (EU259806) and show a significantly extended 5’ end. We used RLM-RACE to determine the 5’ end of GP18 and found the 5’ UTR to be 737 nt compared to 158 nt in the NY-1 sequence. This extended UTR was found in all other South African isolates of GLRaV-3 that were tested. In two collaborative studies the existence of the extended 5’ UTR was confirmed and further investigated. In the first study (Coetzee et al., 2010), metagenomic data generated by next generation sequencing (Illumina Genome Analyzer II) was analysed for GLRaV-3 specific sequences. Sequences similar to the GP18 isolate confirmed the sequence of the extended 5’ UTR. In the second study (Jooste et al., 2010), three genetic variants were identified and their respective 5’ UTRs studied. Great diversity was observed between the 5’ UTRs of the different genetic variants, however within a variant the 5’ UTR was found to be highly conserved. Grapevine leafroll-associated virus 3 is a positive sense, single stranded RNA virus that has been shown, like other closteroviruses, to produce subgenomic (sg) RNAs during replication. These sgRNAs are deployed for the expression of the ORFs on the 3’ half of the genome. In this study a dsRNA blot confirmed the presence of three, 3’ coterminal sgRNAs species [sgRNA(ORF3/4), sgRNA(ORF5) and sgRNA(ORF6)] in GLRaV-3-infected plant material when using a probe directed at the coat protein gene. The specific 5’ terminal nucleotides for these sgRNAs as well as four additional sgRNAs [sgRNA(ORF7), sgRNA(ORF8), sgRNA(ORF9) and sgRNA(ORF10-12)] were determined by RLM-RACE for GLRaV-3 isolate GP18. The construction of a GLRaV-3 mini-replicon, analogous to RNA1 of Lettuce infectious yellows virus, for the evaluation of putative sg-promoters is also described. en
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3) is ‘n lid van die Closteroviridae familie en die hooflid vir die genus Ampelovirus. Tot dusver was daar net een studie wat die volledige nukleïensuurvolgorde van GLRaV-3 gerapporteer het (isolaat NY-1, AF037268). In hierdie studie rapporteer ons die volledige volgorde van ‘n Suid-Afrikaanse GLRaV-3, isolaat nl. GP18 (EU259806) wat noemenswaardig langer is aan die 5’ kant. RLM-RACE is gebruik om die 5’ eindpunt van GP18 te bepaal en daar is gevind dat die 5’ ongetransleerde streek (UTR) 737 nt lank is in vergelyking met die 158 nt van die NY-1 volgorde. Die verlengde 5’ UTR is gevind in alle Suid-Afrikaanse monsters wat getoets is. Die verlengde 5’ UTR is bevestig en verder bestudeer tydens twee samewerkingsprojekte. In die eerste studie (Coetzee et al., 2010), is metagenomiese data gegenereer deur volgende-generasie volgordebepaling (Illumina Genome Analyzer II) en geanaliseer vir GLRaV-3 spesifieke volgordes. Volgordes soortgelyk aan die GP18 isolaat het die verlengde 5’ UTR volgorde bevestig. In die tweede studie (Jooste et al., 2010), is drie genetiese variante van GLRaV-3 geidentifiseer en hulle onderskeie 5’ UTR volgordes bepaal en bestudeer. Daar is groot diversiteit tussen die 5’ UTRs van die verskillende genetiese variante gevind, maar tussen isolate van dieselfde variant is die volgordes gekonserveerd. Grapevine leafroll-associated virus 3 is ‘n positiewe-sin, enkelstring RNA virus wat al voorheen bewys is om, soos ander closterovirusse, subgenomiese (sg) RNAs te produseer tydens replisering. Hierdie sgRNAs word ingespan vir die uitdrukking van die ORFs op die 3’ helfte van die virusgenoom. In hierdie studie is ‘n dsRNA klad gebruik om die voorkoms van 3’ ko-terminale sgRNAs [sgRNA(ORF3/4), sgRNA(ORF5) and sgRNA(ORF6)] te bevestig in GLRaV-3 geinfekteerde plantmateriaal deur gebruik te maak van ‘n peiler teen die kapsiedproteïengeen. Die spesifieke 5’ terminale nukleotiedes vir hierdie sgRNAs sowel as vier additionele sgRNAs [sgRNA(ORF7), sgRNA(ORF8), sgRNA(ORF9) and sgRNA(ORF10-12)] is bepaal deur gebruik te maak van RLM-RACE op die GLRaV-3 isolaat GP18. Die konstruksie van ‘n GLRaV-3 mini-repliserings konstruk, analoog aan die RNA1 van Lettuce infectious yellows virus, vir die evaluasie van moontlike sg-promotors word ook beskryf. af
dc.format.extent 90 p. : ill.
dc.language.iso en
dc.publisher Stellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subject Grapevine leafroll-associated virus 3 en
dc.subject Subgenomic ribose nucleic acid en
dc.subject Ampelovirus en
dc.subject RNA ligase mediated rapid amplification of cDNA ends en
dc.subject Dissertations -- Genetics en
dc.subject Theses -- Genetics en
dc.subject Grapes -- Diseases and pests en
dc.subject Grapevine leafroll virus en
dc.subject Virus diseases of plants en
dc.title Identification and characterisation of grapevine leafroll-associated virus 3 genomic and subgenomic RNAs en
dc.rights.holder University of Stellenbosch
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record