The accuracy of non-invasive blood pressure monitoring when compared to intra-arterial blood pressure monitoring in patients with severe pre-eclampsia during an acute hypertensive crisis

Dalla, Sangita (2010-12)

Thesis (MMed (Obstetrics and Gynaecology))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the accuracy of non-invasive blood pressure measurements, using automated and manual devices, against invasive intra-arterial blood pressure measurements in patients with pre-eclampsia, during a hypertensive blood pressure peak. STUDY DESIGN: In this prospective study, women admitted to the Obstetrics Critical Care Unit, with confirmed pre-eclampsia and acute severe hypertension, who had an intra-arterial line in situ, were asked to participate. During an intra-arterial blood pressure peak, both an automated oscillometric and a blinded manual aneroid sphygmomanometric blood pressure was recorded. These two methods of blood pressure measurements were compared to intra-arterial blood pressure measurements. The accuracy of a mean arterial pressure (MAP) ≥ 125mmHg in detecting a systolic blood pressure (SBP) ≥ 160mmHg, using all three methods, was also determined. RESULTS: There was poor correlation between intra-arterial SBP and automated and manual SBP (r = 0.34, p < 0.01; r = 0.41, p < 0.01 respectively). The mean differences between automated and manual SBP compared to the intra-arterial SBP was 24 ± 17mmHg (p < 0.01) and 20 ± 15 mmHg (p < 0.01) respectively. There was better correlation between intra-arterial diastolic blood pressure (DBP) and automated and manual DBP (r = 0.61, p < 0.01; r = 0.59, p < 0.01 respectively). The mean differences of the automated and manual DBP was not statistically significant when compared to the intra-arterial DBP. There was poor correlation between the intra-arterial MAP and the automated MAP (r = 0.44, p < 0.01) and good correlation with the manual MAP (r = 0.56, p < 0.01). The mean differences of the automated and manual MAP were statistically significant (5 ± 13mmHg, p < 0.01; 8 ± 11mmHg, p < 0.01 respectively). The sensitivity of automated and manual methods in detecting a SBP ≥ 160mmHg was 23.4% and 37.5% respectively. A MAP ≥ 125mmHg in detecting a SBP ≥ 160mmHg, when using intra-arterial, automated and manual methods of blood pressure measurements showed low sensitivity (35.9%, 21.9% and 17.2% respectively). CONCLUSION: This study demonstrated that both the automated and manual methods of blood pressure measurements were not an accurate measure of the true systolic intra-arterial blood pressure, when managing pre-eclamptic patients with acute severe hypertension. In such situations, intra-arterial blood pressure monitoring should be used when possible. When this is not possible, manual aneroid sphygmomanometry is recommended. Underestimating blood pressure, particularly SBP, may lead to severe maternal morbidity and mortality.

AFRIKAANSE OPSOMMING: DOELWIT: Die doel van hierdie studie is om die akuraatheid van nie invasiewe bloeddruk metings, wanneer geneem met outomatiese en manuele aparate, te vergelyk met intra-arteriele bloed druk metings in pasiente met pre-eklampsie, gedurende ‘n hipertensiewe bloeddruk piek. STUDIE ONTWERP: In hierdie prospektiewe beskrywende dwarssnit studie, was pasiente wat toegelaat was tot die Obstetriese Kritieke Sorg Eenheid met pre-eklampsie, akute erge hipertensie en ‘n intra-arteriele lyn in situ gevra om deel te neem. Gedurende ‘n intra-arteriele erge hipertensiewe piek is beide die outomatiese ossilometriese en die geblinde aneroide sfigmometer lesing neergeskryf. Hierdie twee metodes van non invasiewe bloed druk lesings is vergelyk met intra-arteriele bloed druk lesings. Die akuraatheid van ‘n gemiddelde arteriele bloeddruk ≥ 125mmHg om ‘n sistoliese bloeddruk ≥ 160mmHg op te tel met gebruik van al die drie metodes is ook uitgewerk. RESULTATE: Daar was swak korrelasie tussen intra-arteriele sistoliese bloed druk (SBD) metings en outomatiese en manuele SBD (r = 0.34, p < 0.01; r = 0.41, p < 0.01 onderskeidelik). Die gemiddelde verskille tussen outomatiese en manuele SBD wanneer vergelyk met intra-arteriele SBD was 24 ± 17mmHg (p < 0.01) en 20 ± 15 mmHg (p < 0.01) onderskeidelik. Beter korrelasie was gevind tussen intra-arteriele diastoliese bloed druk (DBD) en outomatiese en manuele DBD (r = 0.61, p < 0.01; r = 0.59, p < 0.01 onderskeidelik). Die gemiddelde verskille tussen outomatiese en manuele DBD wanneer dit vergelyk was met intra-arteriele DBD was nie statisties betekenisvol nie. Daar was swak korrelasie tussen intra arteriele gemiddelde arteriele bloeddruk en outomatiese gemiddelde arteriele bloeddruk (r = 0.44, p < 0.01) en beter korrelasie met manuele gemiddelde arteriele bloeddruk (r = 0.56, p < 0.01). Die gemiddelde verskille van outomatiese en manuele gemiddelde arteriele bloeddruk was betekenisvol (5 ± 13mmHg, p < 0.01; 8 ± 11mmHg, p < 0.01 onderskeidelik). Die sensitiwiteit van outomatiese en manuele metodes om ‘n intra-arteriele SBD ≥ 160mmHg op te tel was 23.4% en 37.5% onderskeidelik. Die vermoë van ‘n gemiddelde arteriele bloeddruk ≥ 125mmHg om ‘n SBD ≥ 160mmHg op te tel, gemeet deur intra-arterieel, outomatiese en manuele metodes het lae sensitiwiteit getoon (35.9%, 21.9% en 17.2% onderskeidelik). GEVOLGTREKKING: Hierdie studie het gedemonstreer dat outomatiese en manuele metodes van bloeddruk meting nie akurate metodes is om ware intra-arteriele sistoliese bloeddruk te meet in pasiente met erge pre-eklampsie tydens ‘n erge hipertensiewe episode nie. In hierdie omstandighede moet intra-arteriele bloeddruk gemeet word indien beskikbaar. Indien dit nie beskikbaar is nie moet die manuele aneroiede sfigmomanometer gebruik word. Onderskatting van bloeddruk, veral sistoliese bloeddruk, kan lei tot erge moederlike morbiditeit en mortaliteit.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5325
This item appears in the following collections: